Print

Allmänna villkor för försäljning

Innehållsförteckning

Visa Stäng

#1 Omfattning och definitioner

#2 Vårt avtal

#3 Hur en beställning går till

#4 Skapa ett personligt konto

#5 Leverans av produkterna

#6 Pris och expeditionsavgift

#7 Betalning och utebliven betalning

#8 Fakturering

#9 Ångerrätt

#10 Begränsningar tillämpliga för personligt anpassade produkter

#11 Garantier

#12 Dina personuppgifter

#13 Ansvar

#14 Åtkomst och användning av webbplatsen

#15 Synpunkter och reklamationer

#16 Immaterialrättigheter

#17 Ändring av tjänsten eller av de allmänna villkoren för försäljning

#18 Avstående från rättigheter

#19 Avslutande bestämmelser

#20 Rättsliga meddelanden

#1 Omfattning och definitioner

Visa Stäng

 1. 1. Föreliggande Allmänna villkor för försäljning (AVF) gäller så snart du besöker Lacoste online-butik www.lacoste.com (Webbplatsen) eller gör beställningar för att köpa en eller flera produkter som presenteras på Webbplatsen.

 2. 2. Varje hänvisning till "vi" eller "vår/vårt" inom ramen för dessa AVF avser företaget Lacoste E-commerce och varje hänvisning till "du/dig" eller "din/ditt" avser dig i egenskap av användare av Webbplatsen.

 3. 3. Vi är tacksamma om du läser igenom dessa AVF noga innan du använder Webbplatsen och gör en beställning. Genom att besöka någon del av Webbplatsen eller beställa produkter på denna samtycker du till att vara bunden av dessa AVF. Vi rekommenderar att du sparar ett exemplar av dessa AVF för senare referens. Uppe till höger på sidan finns en länk för att skriva ut dessa AVF.

 4. 4. Dessa AVF finns på svenska och gäller för varje beställning som levereras i Sverige.

#2 Vårt avtal

Visa Stäng

 1. 1. Alla produkter som utbjuds till försäljning på Webbplatsen erbjuds i mån av tillgång.

 2. 2. När din beställning gjorts utgör den en accept av vårt erbjudande, vilket innebär att du bekräftar att du vill förvärva våra produkter enligt beskrivningen på Webbplatsen, att du accepterar det pris som erbjuds och att du bekräftar att du blir betalningsskyldig genom att göra en beställning. Följaktligen samtycker du, när du gör en beställning, till att vara bunden till vårt företag genom ett köpavtal, med förbehåll för att produkterna finns tillgängliga och för att din betalning valideras enligt de villkor som stadgas i artikel 7 nedan.

 3. 3. Vi erinrar om att denna Webbplats uteslutande är avsedd för konsumenter. Köp som genomförs via Webbplatsen är avsedda för ditt personliga bruk, inbegripet för personliga presenter, och får inte säljas vidare, användas i affärsmässigt sammanhang eller användas för att göra affärsmässig vinst. Vi förbehåller oss rätt att neka beställningar av flera beställningar av samma artikel som härrör från en och samma kund eller som är avsedda att skickas till en och samma postadress.

#3 Hur en beställning går till

Visa Stäng

 1. 1. Du kan välja artiklar ur vårt produktsortiment och lägga dem i din Varukorg genom att klicka på knappen Lägg i varukorgen.

 2. 2. Genom att klicka på knappen Beställ startar du processen för att köpa de produkter som finns i din varukorg. En sida med en lista över de produkter du vill ha kommer att öppnas. På denna sida anges artikelnummer, storlek, färg, pris och kvantitet för de artiklar du håller på att beställa och där anges särskilt leveranssätt jämte kostnaden för dessa som gäller för din beställning, samt alla övriga tjänster och alternativ vi erbjuder.

 3. 3. Genom att klicka på Gå vidare med beställning bekräftar du innehållet i din varukorg och de alternativ du valt. Du blir därefter ombedd att ange dina personuppgifter.

 4. 4. Genom att åter klicka på Gå vidare med beställning blir du ombedd att välja betalningssätt, ange de upplysningar som rör detta och att godkänna dessa AVF. Om du inte godkänner dessa AVF kan du inte beställa produkter på Webbplatsen.

 5. 5. Genom att klicka på knappen Bekräfta slutför du beställningen av de produkter som finns i varukorgen.

 6. 6. Genom att klicka på knappen Redigera kan du när som helst innan beställningen slutförts visa och ändra uppgifterna i din beställning.

Genom att göra en beställning ingås ett köpavtal mellan dig och oss, med förbehåll för att beställda produkter finns tillgängliga och för att det betalningssätt du valt är giltigt.

Du får automatiskt ett e-brev med bekräftelse av mottagandet av beställningen och de närmare uppgifterna om denna (e-brev med bekräftelse). Vi rekommenderar att du skriver ut och sparar e-brevet med bekräftelse. E-brevet med bekräftelse utgör inte någon bekräftelse av att produkterna finns tillgängliga. Det rör sig bara om en automatisk bekräftelse av mottagandet som bekräftar att du gjort en beställning.

Vi kommer att skicka ett andra e-brev som utgör bekräftelse av att de beställda produkterna finns tillgängliga (e-brev om leverans), vilket vi också rekommenderar att du skriver ut och sparar. Om ingen av de produkter du beställt är tillgänglig annulleras din beställning och ditt bankkort kommer inte att debiteras. Om bara en del av produkterna finns tillgängliga kommer dessa att skickas till dig enligt dessa AVF och du betalar bara för de produkter som levereras. Du har möjlighet att annullera din beställning senast 10 minuter efter att du gjort den. Därefter kan vi inte annullera din beställning.

Det är ditt ansvar att spara kopior av handlingar som rör din beställning (e-brev med bekräftelse, e-brev om beställning, dessa AVF, stämplat och undertecknat returneringsbevis och eventuella andra relevanta handlingar). Om din beställning överstiger 120 euro sparar vi dessutom en kopia av din beställning under frist som föreskrivs i lag. Under denna frist kan du när som helst be om en kopia av din beställning. Vi förbehåller oss i så fall rätt att fakturera dig de kostnader som rör upphämtning och expediering av önskade handlingar.

#4 Skapa ett personligt konto

Visa Stäng

 1. 1. För att göra det lättare att beställa produkter när du använder Webbplatsen erbjuder vi möjlighet att skapa ett personligt konto. Om du använder dig av denna möjlighet kommer alla personuppgifter som du lämnar till oss under registreringsprocessen att sparas i vår kunddatabas och de behöver därför inte längre anges vid varje ny beställning. De kommer automatiskt att visas på beställningen.

 2. 2. För att bli registrerad måste du fylla i registreringsformuläret online genom att lämna följande uppgifter till oss: förnamn, efternamn, adress, födelsedatum, e-postadress och i förekommande fall en annan leveransadress. När du väl har klickat på knappen Registrera kommer dessa uppgifter att sparas i vår kunddatabas. Vi använder uppgifterna enligt vår förklaring om integritetsskydd som du kan läsa [här]. Vi är tacksamma om du säkerställer att de uppgifter du lämnar till oss är riktiga och fullständiga och informerar oss om eventuella ändringar.

 3. 3. När du har registrerat dina personuppgifter får du automatiskt ett e-brev med bekräftelse av att ditt konto har skapats. Din e-postadress är användarnamn för ditt konto. Under registeringsprocessens förlopp blir du ombedd att skapa ett eget lösenord. Du har möjlighet att ändra lösenord varje gång du loggar in på ditt konto. Håll alltid ditt användarnamn och lösenord hemliga och röj dem inte för tredje man. Du måste respektera alla våra säkerhetsföreskrifter och rekommendationer. Likaså måste du omedelbart informera oss om du får veta eller misstänker att ditt konto blivit föremål för obehörig användning eller om ditt konto gjorts tillgängligt för tredje man. Förutsatt förvarning per e-post har vi rätt att, utan att det menligen inverkar på våra rättigheter eller talemöjligheter, upphöra att medge dig åtkomst av Webbplatsen, utan att ådra oss något ansvar gentemot dig om, enligt oss, en sådan åtgärd erfordras för att undvika att äventyra säkerheten för vår Webbplats. Du kommer att hållas ansvarig för eventuellt missbruk av ditt användarnamn och lösenord, utom i händelse av att dessa förloras eller blir stulna, förutsatt att du utan dröjsmål underrättat oss härom till den adress som framgår av dessa villkors brevhuvud.

#5 Leverans av produkterna

Visa Stäng

 1. 1. Vi levererar våra produkter i Sverige. Leverans sker enligt ditt val per post till den adress du meddelat oss vid beställning eller på ett av de leveransställen som erbjuds på vår Webbplats och som du valt vid din beställning.

 2. 2. I e-brevet om leverans informerar vi dig om beräknad leveranstid för dina produkter. Denna leveranstidpunkt infaller normalt 1-3 arbetsdagar (med undantag för lördagar, söndagar och helgdagar) från den dag e-brevet om leverans skickats för Standardleverans, 1-2 arbetsdagar räknat från den dag e-brevet om leverans skickats för Expressleverans samt 3-5 arbetsdagar från den dag e-brevet om leverans skickats för Leverans till det leveransställe du valt vid din beställning. För personligt anpassade produkter sker leverans fem arbetsdagar räknat från mottagandet av beställning, betalning för densamma och framställning av produkten (omkring tio arbetsdagar), dvs. efter omkring 15 arbetsdagar. Leveransfristen kan bli något längre om produkterna ska levereras till svåråtkomliga platser. Vi kommer att göra vårt bästa för att leverera beställda produkter inom den frist som anges i e-brevet om leverans. För leveranser till leveransställe skickar vi ett e-brev eller ett SMS när ditt kolli anlänt till det leveransställe du valt. Du kan hämta ut ditt kolli senast 15 dagar efter leveransdagen, mot uppvisande av en identitetshandling. Efter att denna frist utlöpt returneras icke uthämtade kollin.

 3. 3. Trots att vi gör allt som står i vår makt för att leverera våra produkter inom ovan angivna frister, är de leveransdatum som anges bara uppskattningar som inte kan garanteras och inte kan hävdas gentemot oss. Längsta möjliga leveranstid på 30 dagar från dagen för mottagandet av e-brevet om leverans är emellertid garanterad.

 4. 4. Om det skulle visa sig omöjligt för oss att respektera den leveransfrist som ursprungligen angetts och som framgår av e-brevet om leverans, underrättar vi dig om detta så snart som möjligt och anger samtidigt en ny uppskattad leveranstid, utan att ådra oss något ansvar gentemot dig. Vi vill emellertid särskilt nämna att du kan annullera din beställning om den totala leveranstiden överstiger 30 dagar. För att annullera din beställning måste du skicka ett e-brev till kundservice-se@lacoste.com. Vi återbetalar i så fall inom 14 dagar från mottagandet av e-brevet med meddelande om annullering till det bankkort eller PayPal-konto som använts när beställningen gjordes.

 5. 5. Har du inte tagit emot din beställning inom angiven frist är vi tacksamma om du först kontrollerar på ditt postkontor att man inte har ditt kolli där. Om de upplyser dig om att de inte har dina produkter är vi tacksamma om du kontaktar oss, så kommer vi att göra vårt bästa för att hjälpa dig. Alla leveranser kan bli föremål för försening på grund av säsongsvariationer eller hög belastning, väderförhållanden eller oförutsedda omständigheter, men vi kommer att göra allt vi kan för att skicka dig din beställning inom angiven frist. Under perioder med särskilt hög belastning (t.ex. jul) eller särskilt ogynnsamma väderförhållanden är vi tacksamma om du väntar en extra dag innan du kontaktar oss.
  Vi ber dig observera att fraktföraren kräver en namnunderskrift vid leverans och inte överlämnar produkterna utan en sådan. Beställningar kan levereras till en arbetsplats, vilket i allmänhet är enklare och gör att man kan undvika att produkterna skickas tillbaka av fraktföraren för att de inte kunnat levereras.
 6. 6. Har du beställt flera produkter kan vi bli tvyngna att leverera produkterna i flera omgångar. Du informeras i förväg om man måste använda sig av mer än en leverans.

 7. 7. Du ansvarar för produkterna efter att de överlämnats till dig.

 8. 8. Din beställning skickas till den leveransadress du uppgett vid beställning. Vi kan inte hållas ansvariga om denna leveransadress är felaktig eller ofullständig.

#6 Pris och expeditionsavgift

Visa Stäng

 1. 1. Alla priser som anges på Webbplatsen inkluderar mervärdesskatt enligt gällande skattesats på faktureringsdagen.

 2. 2. De priser som anges på Webbplatsen är i euro och inkluderar inte expeditionsavgift. Trots våra ansträngningar kan det i undantagsfall hända att fel pris anges för de produkter som presenteras på Webbplatsen. Om rätt pris för en produkt är lägre än angivet pris faktureras du det lägre priset och vi skickar produkten till dig. Om rätt pris för en produkt är högre än angivet pris fakturerar vi angivet pris, utom då det senare är försumbart och uppenbart felaktigt. I det senare fallet kontaktar vi dig för att fråga hur du vill göra eller annullerar din beställning och informerar dig om denna annullering.

  Vi debiterar följande expeditionsavgifter:

  Standardleverans: 63,95 KR; erbjuds vid inköp på minst 750 KR
  Expressleverans: 124.5 KR; Expressleverans erbjuds vid inköp på minst 1500 KR
 3. 3. Vi förbehåller oss rätt att lägga på ytterligare avgifter för leveranser till särskilt svårtillgängliga platser. Om din beställning berörs av extra avgifter kommer du att informeras om detta vid steget Gå vidare till betalning, innan du gör din beställning.

 4. 4. Om du reserverar en eller flera produkter online för avhämtning i en Lacoste-butik kommer det pris du ska betala att anges i e-brevet med bekräftelse av din reservation.


#7 Betalning och utebliven betalning

Visa Stäng

 1. 1. Betalning av dina produkter måste göras med bankkort, American Express eller PayPal, enligt de anvisningar som finns på sidan om betalning.

 2. 2. Betalning av hela priset, inklusive expeditionsavgift och eventuella extrakostnader för tjänster som du beställt, debiteras ditt bankkort eller PayPal-konto efter kontroll av att beställda produkter finns tillgänglig, då eller strax innan produkterna skickas till dig. Vi levererar bara produkterna till dig om din betalning faktiskt genomförts.

 3. 3. Du bestyrker att det bankkort som används är ditt. Alla innehavare av bankkort är underkastade validitets- och behörighetskontroller av den som gett ut kortet. Om den som gett ut ditt kort vägrar att auktorisera betalningen har vi rätt att vägra leverera din beställning och vi kan inte hållas ansvariga för eventuell försenad eller utebliven leverans. Vi skickar ett e-brev för att informera dig om skälet till att vi vägrar leverera.

 4. 4. Dina bankuppgifter behandlas på ett säkert sätt enligt vår förklaring om integritetsskydd, som du kan läsa genom att klicka [här].

 5. 5. Uppgifterna för det kreditkort som används för att betala din beställning kan komma att sparas på ett säkert sätt. Säkerhetskoden på baksidan av kortet används alltid för att kunna använda kortet vid senare köp och du har fortfarande möjlighet att ta bort det kreditkort som sparats från den lista som föreslås vid betalningssteget.

#8 Fakturering

Visa Stäng

Om vi väljer att ställa ut eller tillhandahålla en faktura, eller enligt gällande rätt är skyldiga att göra det, förbehåller vi oss rätt att ställa ut eller tillhandahålla en elektronisk faktura och du accepterar detta faktureringssätt.

#9 Ångerrätt

Visa Stäng

 1. 1. Du kan endast returnera de produkter till oss som köpts direkt från Webbplatsen. Köper du dina Lacoste-produkter i en detaljhandelsbutik, på en annan webbplats eller på något annat försäljningsställe måste produkterna återlämnas till den butik eller webbplats där de köpts. Vi förbehåller oss rätt att vägra återta varor som inte återlämnas i enlighet med bestämmelserna i denna artikel 10 och kan be dig betala fraktkostnaden för att skicka tillbaka respektive vara till angivet leveransställe.
 2. 2. Om du av någon anledning inte är nöjd med våra produkter eller vill annullera din beställning kan du utöva din ångerrätt senast 14 dagar efter mottagandet av beställningen och vad du betalat kommer att återbetalas enligt bestämmelserna i denna artikel, under förutsättning att:
  • a. produkterna återlämnas förpackade så att de utan dröjsmål kan transporteras till den adress som anges på den retursedel som medföljer kollit, samt att
  • b. produkterna är i sitt ursprungliga skick, utan att vara skadade, fläckade, tvättade, ändrade eller ha använts (med undantag för provning), åtföljs av sina originalemballage och eventuella tillbehör som tillhör produkterna, såsom emballage, etiketter och bruksanvisningar, jämte originalfaktura.
  • Om ångerfristen på 14 dagar utlöper en lördag, söndag eller helgdag förlängs fristen till påföljande arbetsdag.

   För alla köp som görs på vår Webbplats måste begäran om återtagande, oavsett leveranssätt, riktas till oss med hjälp av bifogade formulär och skickas till adressen kundservice-se@lacoste.com.

 3. 3. Vi vill påpeka att för produkter som utformats och anpassats efter dina personliga önskemål, liksom för underkläder, har du ingen ångerrätt, bytesrätt eller rätt till återbetalning, utom då produkten är behäftad med fel (se artikel 12 nedan i dessa AVF).

 4. 4. Enligt bestämmelserna i artikel L 121-21-4 i franska konsumentköplagen återbetalar vi det pris du betalat för produkterna jämte eventuell fraktkostnad enligt normal tariff (även om du valt expressleverans), genom att kreditera det betalningssätt du använt vid det ursprungliga köpet. Vi gör denna återbetalning så snart som möjligt och senast 14 dagar efter mottagandet av de varor du skickat tillbaka till oss.

 5. 5. Du kan inte utöva din ångerrätt för produkter som inte uppfyller kraven enligt andra stycket, särskilt avseende hygien.

 6. 6. Vi vill be dig att vara aktsam om produkterna medan de är i din vård och att skicka tillbaka dem till oss under den adress som medföljer i kollit, utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter att du utövat din ångerrätt. Var vänlig observera att om du inte är aktsam om produkterna eller om du inte skickar tillbaka dem enligt de villkor som stadgas i denna artikel, så kan du inte kräva återbetalning för produkterna.

#10 Begränsningar tillämpliga för personligt anpassade produkter

Visa Stäng

Vi erbjuder möjlighet att personligt anpassa vissa Lacoste-produkter, genom att du kan välja mellan flera olika färger, kragar, ärmar, logotyper, färgar på tampar och flätor.

Vi erbjuder också möjlighet att lägga till ett broderi med ett namn som du väljer.

Men vi förbehåller oss rätt att neka din begäran om vi anser att din begäran :

 1. 1. är olämplig eller strider mot den allmänna ordningen eller mot god sed,
 2. 2. inte överensstämmer med Lacoste-produkternas märkesimage eller
 3. 3. utgör ett intrång på tredje mans varumärkes- eller upphovsrätt.

Även om vi äger rätt att neka din begäran om personlig anpassning av våra artiklar, tillstår du att du ensam ansvarar för de önskemål du framför. Du garanterar att du har rätt att framföra din begäran och att den personliga anpassningen av våra artiklar enligt dina önskemål inte innebär något intrång på någon tredje mans rätt. Då din utformning sker utifrån ett av oss erbjudet urval kan den inte uppnå den unicitet som krävs för att du skulle kunna hävda någon som helst immateriell rätt till din personliga anpassning.

Då de personliga anpassningar vi erbjuder är sekundära i förhållande till Lacoste-produkten, kan du inte hävda någon som helst upphovsrätt till de personliga anpassningar du gör eller någon som helst exklusiv rätt till sådan kombination.

#11 Garantier

Visa Stäng

 1. 1. Du åtnjuter de garantier som räknas upp i andra stycket nedan endast i den mån produkterna köpts in direkt på Webbplatsen.
 2. 2. Du åtnjuter följande garantier:
  • garanterad överensstämmelse enligt lag (artikel L. 211-4 och följande i fransk konsumentköplag). Om produkterna inte överensstämmer (om de exempelvis inte överensstämmer med den beskrivning som ges på webbplatsen eller i din beställning) åtnjuter du en frist på två år räknat från överlämnandet av varan för att kontakta vår kundtjänst per e-post under adressen kundservice-se@lacoste.com eller per post till adressen: LACOSTE E-COMMERCE, 23-25 rue de Provence, FR-75009 Paris, och skickar tillbaka de produkter som inte överensstämmer till oss. Vi skickar dig i så fall ersättningsprodukter när sådana finns att tillgå. Om vi inte kan ersätta de produkter som inte överensstämmer inom 30 dagar kan du:
   - begära full återbetalning för de produkter som inte överensstämmer eller
   - behålla de produkter som inte överensstämmer och be oss om nedsättning med en del av priset som fastställs från fall till fall.
  • Under de sex månader som följer efter överlämnandet av varan är du undantagen från kravet på att styrka att ett fel innebärande bristande överensstämmelse för produkten föreligger. Från den 18 mars 2016 kommer denna frist att förlängas till 24 månader.
  • Denna garanterade överensstämmelse enligt lag gäller oberoende av varje annan kommersiell garanti som eventuellt tecknats.

  • Garanti enligt lag mot dold fel (artikel 1641 och följande i fransk civilrättslag). Om du lyckas styrka att en produkt är behäftad med dolt fel är vi enligt lag skyldiga att gottgöra varje följd av sådant dolt fel (artikel 1641 och följande i fransk civilrättslag). Du kan då välja mellan att häva köpet och en prisnedsättning (enligt artikel 1644 i fransk civilrättslag).
 3. 3. Vid byte av eller återbetalning för produkter betalar vi kostnaden för att skicka tillbaka dina produkter.

#12 Dina personuppgifter

Visa Stäng

 1. 1. Genom att lämna dina uppgifter på Webbplatsen försäkrar du att du använder din riktiga identitet och att alla uppgifter som lämnas är riktiga, exakta, aktuella och fullständiga vid den tidpunkt då du lämnar uppgifterna.

 2. 2. Om du konstaterar att en eller flera av de uppgifter du lämnat är felaktiga eller inte längre gäller måste du ändra dem. I annat fall kan vi inte hållas ansvariga för eventuella följder av att så inte sker.

 3. 3. De personuppgifter ni lämnar oss genom att använda Webbplatsen sparas och används uteslutande i enlighet med vår förklaring om integritetsskydd, som du kan läsa genom att klicka [här]

 4. 4. Genom att göra en beställning godkänner du och är införstådd med att vi har rätt att spara och bearbeta dina personuppgifter. Vi respekterar till fullo integriteten för de personer som besöker och använder denna Webbplats.

#13 Ansvar

Visa Stäng

 1. 1. Vi kan inte hållas ansvariga för förlust eller skada som du kan åsamkas om sådan förlust eller skada är en följd av force majeure, om de kan hänföras till en oförutsebar och oundviklig handling av tredje man eller om de kan hänföras till dig själv.

 2. 2. Om du bryter mot dessa AVF skickar vi dig ett föreläggande om att åtgärda detta. Om detta föreläggande inte leder till något resultat inom 15 dagar kan vi utan vidare neka dig åtkomst av Webbplatsen, radera ditt konto eller neka senare beställningar av dig.

#14 Åtkomst och användning av webbplatsen

Visa Stäng

 1. 1. Webbplatsen ställs till ditt förfogande i befintligt skick. Särskilt garanterar vi inte att Webbplatsen är tillgänglig dygnet runt utan avbrott och fullt funktionsduglig. Åtkomsten av Webbplatsen kan till exempel avbrytas utan föregående varning vid tekniska problem eller av underhållsskäl.

 2. 2. Du ansvarar för att skydda din dator. Vi kan inte hållas ansvariga för skada som kan åsamkas din dator eller för förlust av data som skulle kunna bli följden av att Webbplatsen används.

#15 Synpunkter och reklamationer

Visa Stäng

 1. 1. Vi uppmanar dig att lämna synpunkter på våra tjänster så att vi ständigt kan förbättra dem. Vår målsättning är att åtgärda problem snabbt och rättvist. Vi är tacksamma för dina eventuella kommentarer, frågor och klagomål per e-post till vår kundtjänst med adressen kundservice-se@lacoste.com. Ange tydligt om du vill göra en reklamation. Vår målsättning är att reagera på eventuella reklamationer inom sju arbetsdagar, antingen genom att erbjuda en lösning eller genom att ange hur din reklamation behandlas.
 2. 2. Om du vill kontakta en medlingstjänst i Sverige, hänvisar vi till följande sida: Https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN. Lacoste E-Commerce förbehåller sig rätten att anlita en annan medlingstjänst belägen i Sverige, i enlighet med EU:s direktiv från den 21 maj 2013.

#16 Immaterialrättigheter

Visa Stäng

 1. 1. Din användning av Webbplatsen ger dig inte någon som helst immaterialrättighet avseende Webbplatsen eller dess innehåll. Särskilt har du ingen rätt till våra verk som skyddas av upphovsrätt, till våra mönster, modeller eller varumärken eller till sådana som tillhör tredje man.

 2. 2. Vi ställer Webbplatsen till ditt förfogande uteslutande för personligt bruk och inte för affärsmässigt. Webbplatsens innehåll får inte utan vårt uttryckliga och skriftliga medgivande användas för andra syften av vad slag det vara må

  .

#17 Ändring av tjänsten eller av de allmänna villkoren för försäljning

Visa Stäng

 1. 1. Vi förbehåller oss rätt att när som helst ändra vår Webbplats och dessa AVF. Din användning av Webbplatsen och dina beställningar är underkastade dessa AVF vid varje tillfälle då du använder Webbplatsen eller lägger en beställning, med mindre en ändring av dessa AVF krävs enligt lag eller statlig myndighet (för vilket fall sådan ändring även gäller för samtliga beställningar du redan har gjort).

#18 Avstående från rättigheter

Visa Stäng

 1. 1. Med mindre parten uttryckligen och skriftligen avstår från rätt att agera med stöd av dessa AVF, utgör det faktum att någon av parterna inte agerar med stöd av dessa AVF inte något avstående från rätt att agera.

#19 Avslutande bestämmelser

Visa Stäng

 1. 1. Dessa AVF är underkastade fransk lagstiftning.

 2. 2. Om någon bestämmelse i dessa AVF av vad skäl det vara må fastställs vara ogiltig, en nullitet eller icke tillämplig, ska sådan bestämmelse anses kunna avskiljas från resten av AVF och påverkar inte giltighet eller tillämplighet för andra bestämmelser i AVF.

 3. 3. Lacoste och Krokodilen är registrerade varumärken som tillhör företaget Lacoste S.A.

#20 Rättsliga meddelanden

Visa Stäng

 1. 1. Webbplatsen ges ut av Lacoste E-commerce, ett förenklat aktiebolag med ett bolagskapital på 3 000 000 euro, med säte på 23-25 rue de Provence, FR-75009 Paris, infört i Paris handels- och bolagsregister med nummer 403285513, tel. 33.1.44.82.69.00, fax 33.1.01.44.82.69.45,
  e-post kundservice-se@lacoste.com

 2. 2. Du kan kontakta online-butiken med hjälp av vårt kontaktformulär.