Policy om integritetsskydd

 

Innehållsförteckning

visning Stäng

1. DINA PERSONUPPGIFTER

2. INSAMLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

3. ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

4. NYHETSBREV

5. FÖRMEDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE MAN

6. DINA RÄTTIGHETER

7. DATASÄKERHET

8. COOKIES (KAKOR)

9. PLATS FÖR OCH ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

10. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

11. ÄNDRINGAR AV VÅR POLICY OM INTEGRITETSSKYDD

12. KONTAKTA OSS

Lacoste S.A., som ansvarar för bearbetningen av dina Personuppgifter, och Lacoste E-commerce (23-25 rue de Provence, FR-Frankrike) ("vi") tar mycket allvarligt på integriteten för alla personer som besöker vår online-butik (Webbplatsen). Vi behandlar alltid dina Personuppgifter (enligt definition nedan) enligt gällande rätt avseende skydd för personuppgifter och vill i detta sammanhang särskilt nämna att dina Personuppgifter kommer att användas med strikt respekt för bestämmelserna i fransk lag av den 6 januari 1978 om datateknik, filer och frihet i dess nuvarande lydelse. Denna policy om integritetsskydd utgör en integrerad del av våra allmänna villkor för försäljning, som du finner genom att klicka [här]. Genom att använda Webbplatsen och göra beställningar godkänner du uttryckligen att dina Personuppgifter används i enlighet med denna policy om integritetsskydd.

#1 DINA PERSONUPPGIFTER

visning Stäng

Personuppgifter avser alla uppgifter som rör dig och som gör att du personligen kan identifieras, särskilt ditt efternamn, förnamn, adress, telefonnummer, e-postadress, bankuppgifter, användarnamn, lösenord och andra uppgifter som gör att du kan identifieras och som du vid något tillfälle ställer till vårt förfogande.

#2 INSAMLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

visning Stäng

Vi samlar in dina Personuppgifter när du:

 1. skapar ett kundkonto på Webbplatsen eller i en Lacoste-butik,
 2. gör en beställning på Webbplatsen,
 3. anmäler dig för Lacoste nyhetsbrev,
 4. skickar ett klagomål, ställer en fråga eller sänder oss synpunkter samt när du
 5. lämnar oss dina Personuppgifter på Webbplatsen eller på vad sätt det vara må.

Vidare använder vi s.k. cookies (kakor), enligt redogörelse i avsnitt 7 nedan. När det är nödvändigt att samla in vissa av dina Personuppgifter i de syften som anges i avsnitt 3 ovan informerar vi dig om detta, och du ska då vara införstådd med att om du inte lämnar oss dessa upplysningar så kan vi inte uppnå dessa syften.

#3 ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

visning Stäng

Vi kan av följande skäl behöva förmedla dina Personuppgifter:

 1. bearbeta och verkställa beställningar som du gör på Webbplatsen eller per telefon, inbegripet administrera dina betalningar,
 2. bearbeta och åtgärda dina eventuella klagomål eller frågor,
 3. följa upp, utveckla och förbättra Webbplatsen och din användning av denna,
 4. administrera tillskapandet och underhåll av ditt kundkonto,
 5. skicka information och kommersiella erbjudanden till dig som rör befintliga eller nya produkter eller tjänster. Vill du inte få information och kommersiella erbjudanden kan du klicka på länken Avbeställa eller skicka oss ett e-brev till kundservice-se@lacoste.com för att meddela oss detta; samt
 6. erbjuda dig personligt anpassad service och tjänster, både på Webbplatsen och på Lacoste-butiken.

#4 NYHETSBREV

visning Stäng

Du kan prenumerera på Lacoste nyhetsbrev och därmed välja att regelbundet informeras om erbjudanden på Webbplatsen och/eller av våra partner. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbreven genom att klicka på den särskilda länken för detta längst ned på respektive nyhetsbrev eller genom att skicka ett e-brev till kundservice-se@lacoste.com.

#5 FÖRMEDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE MAN

visning Stäng

Vi kan av följande skäl behöva förmedla dina Personuppgifter:

 1. till Lacoste-koncernens licenstagare, särskilt Devanlay (licenstagare för Lacoste kläder) och Pentland (licenstagare för Lacoste skor), vilka kan använda dina Personuppgifter för att skicka information och kommersiella erbjudanden till dig som rör befintliga eller nya Lacoste-produkter, samt
 2. till vissa av våra tjänsteleverantörer som hjälper oss att verkställa din beställning, leverera dina produkter, ta emot din betalning, skicka information och kommersiella erbjudanden till dig samt analysera din användning av Webbplatsen för att förbättra dess kvalitet och göra den effektivare, varvid du ska vara införstådd med att sådana tjänsteleverantörer enligt avtal är skyldiga att hålla dina Personuppgifter konfidentiella och att respektera gällande rätt rörande skydd av dem.

#6 DINA RÄTTIGHETER

visning Stäng

Du bestämmer hur vi får använda och behandla dina Personuppgifter. Genom att skicka oss ett e-brev till kundeservice-dk@lacoste.com kan du enligt gällande rätt om dataskydd när som helst motsätta dig att dina Personuppgifter används och uppdatera eller radera dem.

Du har rätt att utan kostnad få tillgång till de uppgifter vi har om dig.

#7 DATASÄKERHET

visning Stäng

Vi har inrättat och underhåller alla relevanta skydd för att säkerställa att våra interna rutiner i fråga om dina Personuppgifters säkerhet överensstämmer med gällande bestämmelser. Vi gör dessutom allt som krävs för att säkerställa för att tredje man, som i egenskap av tjänsteleverantörer enligt avtal arbetar med oss för att göra denna Webbplats och dess innehåll tillgängliga för dig och för att verkställa dina beställningar, säkerställer ett relevant skydd av de Personuppgifter de har tillgång till. Vi begränsar åtkomsten av de Personuppgifter som rör dig till anställda som är underkastade relevanta skyldigheter att iaktta sekretess och för vilka vi anser att det är berättigat att de har åtkomst av dessa Personuppgifter inom ramen för deras arbetsuppgifter och/eller för att tillhandahålla dig produkter och tjänster. Vi vidtar varje erforderlig åtgärd för att trygga en säker behandling av dina Personuppgifter. Särskilt vidtar vi försiktighetsåtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot förlust och missbruk och vi tillämpar säkerhetsrutiner för att förhindra eventuell obehörig åtkomst av dessa Personuppgifter. Alla Personuppgifter som vi samlar in sparas på en server som erbjuder alla säkerhetsgarantier och de sparas högst så länge som krävs för att uppnå de målsättningar som anges i avsnitt 3 ovan.

#8 COOKIES (KAKOR)

visning Stäng

När du besöker Webbplatsen placerar vi eventuellt små datafiler, så kallade cookies, på din dator som sparas av din webbläsare på din hårddisk. Cookies hjälper oss på olika sätt. Vi använder cookies för att bättre kunna hantera Webbplatsen och informationen om våra produkter och för att göra denna information mer relevant i förhållande till dina intressen och preferenser. Cookies gör att vi kan känna till vem som har besökt vilka sidor och annonser, att fastställa hur ofta vissa sidor blir besökta, att fastställa vilka delar av Webbplatsen besökarna föredrar och att organisera användningen av Webbplatsen i största allmänhet.

Vi kan använda följande fyra typer av cookies:

 1. tekniska cookies som rör Webbplatsens funktioner.
  Sådana cookies gör att du kan besöka hela Webbplatsen, använda dess funktioner och spara dina inställningar (t.ex. lägga artiklar i din varukorg);
 2. cookies som analyserar Webbplatsen.
  Sådana cookies gör att vi kan mäta hur ofta Webbplatsen besöks och dina reaktioner på de produkter på de produkter vi erbjuder. De gör att vi kan göra Webbplatsen bättre;
 3. Cookies som rör dina inställningar.
  När du navigerar på Webbplatsen eller gör inköp online sparar Webbplatsen dina inställningar (till exempel ditt användarnamn, ditt språk eller var du befinner dig). Det förenklar och underlättar och gör din upplevelse av besöket mer personlig;
 4. Cookies för inriktning eller reklam-cookies.
  Sådana cookies används för att sprida annonser som intresserar dig. Dessutom begränsar de antalet gånger annonser visas för dig och hjälper oss att mäta hur effektiva våra annonskampanjer är.

Firefox:

 1. Klicka på Meny-knappen och välj Alternativ
 2. Markera fliken Integritet.
 3. I delen Historik, under alternativet Regler för att spara, markerar du Spara aldrig historik.
 4. Välj Spara aldrig cookies från tredje man.
  OBS: Om du efter att ha försökt med denna inställning konstaterar att du inte längre kan se vissa webbplatser ordentligt, består en snabb lösning i att ställa in på att acceptera cookies från webbplatser du redan har besökt.
 5. Klicka på OK för atta fönstret Alternativ.
  https://support.mozilla.org/fr/kb/desactiver-cookies-tiers

Google Chrome:

 1. Klicka på symbolen för personliga inställningar uppe till höger i webbläsarens verktygslist.
 2. Välj Inställningar.
 3. Klicka på Visa avancerade inställningar.
 4. I avsnittet Sekretess klickar du på knappen Innehållsinställningar.
 5. I avsnittet Cookies markerar du Blockera cookies och webbplatsdata från tredje part.
 6. Klicka på OK.

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

Safari:

 1. Klicka på Safari i menylisten överst på sidan och sedan på Inställningar.
 2. Markera symbolen Integritetsskydd.
 3. Vid Cookies och data från webbplatser markerar du Blockera alltid.

http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR

Observera att vi inte har någon kontroll över tredje mans användning av cookies.

#9 PLATS FÖR OCH ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

visning Stäng

Vi sparar dina Personuppgifter i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES, dvs. de 28 EU-medlemsstaterna samt Norge, Island och Liechtenstein), där Webbplatsens servrar befinner sig. Om vi behöver överföra dina Personuppgifter till en plats utanför EES och spara dem där, kommer överföringen att ske enligt gällande rätt rörande skydd för personuppgifter.

#10 LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

visning Stäng

Vi kan komma att erbjuda dig länkar till andra webbplatser. Vi kan emellertid inte hållas ansvariga för innehåll på eller policy för insamling av data på sådana webbplatser. Om du besöker tredje mans webbplats rekommenderar vi att du kontrollerar deras policy i fråga om insamling av data och integritetsskydd. Vi tar inte på oss något som helst ansvar avseende detta. Var vänlig kontrollera sådan policy innan du lämnar dina personuppgifter till sådana webbplatser.

#11 ÄNDRINGAR AV VÅR POLICY OM INTEGRITETSSKYDD

visning Stäng

Vi förbehåller oss rätt att ändra vår policy för integritetsskydd, under respekt för gällande rätt i fråga om skydd för personuppgifter. Om så sker kommer ändringarna av vår policy om integritetsskydd att anges här.

#12 KONTAKTA OSS

visning Stäng

Har du några frågor rörande vår policy om integritetsskydd eller om hur vi använder dina Personuppgifter, är du välkommen att kontakta företaget Lacoste S.A., som ansvarar för bearbetning av dina Personuppgifter inom ramen för Webbplatsens verksamhetsområde, genom att skicka ett e-brev till kundservice-se@lacoste.com.