Solidariteit. Gelijkheid. Circulariteit.

Durable Elegance

Onze beloftes

Crocodile durable elegance logo

Elegantie gaat veel verder dan het uiterlijk; daar is Lacoste het uiteraard roerend mee eens. Het is een waarde, een houding, een overweging, het is fair play. Het is de uitdrukking van mooie gebaren, momenten van enthousiasme, onverwachte plotse uitbarstingen, ongelooflijke reizen, moed en onzelfzuchtigheid.


Elegantie betekent dat je zowel in je overwinningen als in je nederlagen kunt winnen.

Het onderscheidt ieder mens van zijn sociale, geografische of culturele verschillen.


In een wereld die al te vaak benadrukt wat mensen scheidt, brengt de elegantie van Lacoste hen samen.

Het is universeel, het overschrijdt tijd, culturen en oceanen.

Het is een waarde die herkenbaar is in het moment en die wordt ingebed in de tijd.

Het is een streven voor ieder van ons, in ons gezin, werk en leven.


Elegantie verheffen tot de rang van een grote universele waarde is de bestaansreden van Lacoste. Een wens die doorwerkt in drie commitments:

voor mensen, voor gemeenschappen en voor de planeet.


Drie fundamentele pijlers die ook aan de basis staan van Lacoste's eerste duurzame ontwikkelingsrapport. Ontdek hieronder meer.

people in Lacoste factory in Troyes
Voorkant publicatie

Duurzaam ontwikkelingsrapport

Om van elegantie een universele waarde te maken, is de ambitie van Lacoste tweeledig: gelijke kansen wereldwijd mogelijk maken en de principes van de circulaire economie in de modesector invoeren.


Om deze ambities vorm te geven, publiceert Lacoste zijn verslag over duurzame ontwikkeling dat tracht zijn vooruitgang op deze gebieden te definiëren en presenteert zijn routekaart en doelstellingen voor 2025.

Lees meer
Voor mensen

Voor mensen

Beweging bevrijden is alle individuen in staat stellen hun potentieel te realiseren. Om iedereen te helpen uit te blinken, zet Lacoste zich in voor het bevorderen van sociale en professionele integratie voor kwetsbare jonge groepen, door het doorgeven van waarden, vaardigheden en ervaring.

Ontdek meer
Voor gemeenschappen

Voor gemeenschappen

Met al zijn leveranciers werkt Lacoste aan het opbouwen van een duurzaam model voor zijn industrie. Een visie van gedeelde welvaart, zodat lokale gemeenschappen kunnen profiteren van elkaars successen.

Ontdek meer
2 men in a cotton field
women in a cotton field

Voor de planeet

Samen met de Ellen MacArthur Foundation zet Lacoste zich in voor duurzame mode gebaseerd op een circulaire economie. Hoe? Door het behoud van de hulpbronnen van de planeet, het gebruik van duurzame materialen en duurzame productieprocessen en betrokkenheid om producten te maken die langer meegaan en die een tweede leven kunnen hebben.

Ontdek meer
A women and a boy checking hands on a tennis court
De Lacoste Foundation

De Lacoste Foundation, opgericht in 2006 en gesteund door de Fondation de France, ondersteunt de sociale en professionele integratie van kansarme en gehandicapte jongeren, met name door sport en onderwijs. De stichting treedt wereldwijd op in samenwerking met verschillende lokale organisaties.

Ontdek meer

Vervolg jouw ontdekkingsreis

René Lacoste

René Lacoste

Er was eens een krokodil

Er was eens een krokodil

De collectie voor dames

De collectie voor dames

De collectie voor heren

De collectie voor heren