Print our T&C

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Inhoudsopgave

Details weergeven Sluiten

1. Toepasselijkheid en definities

2. Ons contract

3. Hoe verloopt een bestelling?

4. Een persoonlijke account aanmaken

5. Bezorging van de producten

6. Prijzen en verzendkosten

7. Betaling en niet-nakoming van betalingsverplichtingen

8. Facturering

9. Herroepingsrecht

10. Retourzendingen

11. Beperkingen ten aanzien van gepersonaliseerde producten

12. Garanties

13. Uw persoonsgegevens

14. Aansprakelijkheid

15. Beschikbaarheid en gebruik van de Website

16. Commentaar en klachten

17. Intellectuele-eigendomsrechten

18. Wijziging van de service of de AVV

19. Geen verklaring van afstand

20. Slotbepalingen

21. Wettelijke informatie

1. Toepasselijkheid en definities

Details weergeven Sluiten

 • 1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (de ‘AVV’) zijn van toepassing wanneer u de online winkel van Lacoste bezoekt op www.lacoste.com (de ‘Website’) of een bestelling plaatst voor een of meer op de website gepresenteerde producten.
 • 2. Elke verwijzing naar ‘ons/wij’ of ‘onze’ in deze Algemene Verkoopvoorwaarden heeft betrekking op Lacoste E-commerce. Elke verwijzing naar ‘u’ of ‘uw’ heeft betrekking op u als gebruiker van de Website of onze telefonische bestelservice.
 • 3. We verzoeken u vriendelijk deze AVV zorgvuldig te lezen voordat u de Website bezoekt en uw bestelling plaatst. Door (een onderdeel van) onze Website te bezoeken of producten te bestellen via de Website of per telefoon, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze AVV. We adviseren u een exemplaar van deze AVV te bewaren voor naslag. Klik [hier] om een exemplaar van deze AVV af te drukken of te downloaden. In de e-mail ter bevestiging van uw bestelling ontvangt u tevens de versie van de AVV die op uw bestelling van toepassing is.
 • 4. Deze AVV zijn beschikbaar in het Nederlands en zijn van toepassing op elke bestelling die wordt bezorgd in Nederland.

2. Ons contract

Details weergeven Sluiten

 • 1. Alle producten die op de Website staan, worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid.
 • 2. Door een bestelling te voltooien, stemt u in met ons aanbod. Dit houdt in dat u ermee instemt onze producten aan te schaffen zoals ze op de Website zijn beschreven, akkoord gaat met de voorgestelde prijs en erkent dat het plaatsen van de bestelling een betalingsverplichting voor u inhoudt. Wanneer u uw bestelling bevestigt, stemt u er dus mee in aan onze vennootschap gebonden te zijn door middel van een verkoopcontract, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten en de goedkeuring van uw betaling volgens de voorwaarden beschreven in artikel 7 hieronder.
 • 3. We herinneren u eraan dat deze Website uitsluitend is bedoeld voor consumenten. Aankopen via de Website of per telefoon zijn bestemd voor persoonlijk gebruik, waaronder voor persoonlijke cadeaus. Ze mogen niet worden doorverkocht, in een commerciële context worden gebruikt of worden gebruikt om commerciële winst mee te maken. We behouden ons het recht voor grote bestellingen van één artikel door één klant of bestemd voor verzending naar één postadres te weigeren.

3. Hoe verloopt een bestelling?

Details weergeven Sluiten

A - Bestellen via internet

 • 1. U kunt artikelen uit ons productassortiment selecteren en deze in uw ‘winkelwagentje’ plaatsen door op de knop ‘Toevoegen aan winkelwagentje’ te drukken;
 • 2. Door op de knop ‘Bestellen’ te drukken, start u het proces voor de aankoop van de producten in uw winkelwagentje. Er verschijnt een pagina met een lijst van de producten die u wilt kopen. Op deze pagina vindt u het artikelnummer, de maat, de kleur, de prijs en het aantal artikelen dat u op het punt staat te kopen, evenals de bezorgwijze en bezorgkosten van uw bestelling en alle andere diensten en opties die wij u bieden;
 • 3. Door op ‘Doorgaan met bestellen’ te klikken, bevestigt u de inhoud van uw winkelwagentje en de opties die u hebt geselecteerd. U krijgt dan het verzoek uw persoonsgegevens in te vullen;
 • 4. Wanneer u nogmaals op ‘Doorgaan met bestellen’ klikt, wordt u verzocht uw betaalwijze te selecteren, de bijbehorende gegevens in te vullen en deze Algemene Verkoopvoorwaarden te accepteren. Als u de AVV niet accepteert, kunt u geen producten op de Website bestellen.
 • 5. Door op de knop ‘Bevestigen’ te klikken, voltooit u de bestelling van de producten in uw winkelwagentje.
 • 6. Voordat u een bestelling voltooit, kunt u deze op elk moment bekijken en wijzigen door op de knop ‘BEWERKEN’ te drukken.

B - Bestellen via internet en telefoon

U kunt artikelen kiezen uit het assortiment dat op onze Website wordt gepresenteerd en vervolgens onze klantenservice bellen op het nummer +32 26200650 om uw winkelwagentje samen te stellen en uw bestelling door te geven. U kunt enkel de op onze Website gepresenteerde producten telefonisch bestellen. Volgens de geldende wetgeving, in het bijzonder artikel L121-19 tot en met L121-19-4 van de Franse Code de la Consommation, kunt u mondeling kenbaar maken dat u akkoord gaat met een bestelling. Het telefonisch gesprek met uw adviseur wordt opgenomen. Deze opname wordt 5 jaar lang door ons bewaard. Alle verwijzingen naar uw bankgegevens worden in de opname onherkenbaar gemaakt. Telefonische bestellingen kunnen alleen per creditcard worden betaald (Visa, Mastercard, American Express) en zijn beperkt tot 10 artikelen. Voordat de bestelling definitief wordt gemaakt, controleert onze adviseur of u inderdaad de houder bent van de creditcard die voor de aankoop is gebruikt en vermeldt ter controle duidelijk de artikelnummers en de hoeveelheden van uw bestelling, de productprijzen inclusief btw, de verzend- en voorbereidingskosten en het bezorg- en factuuradres. U moet volledig instemmen met onze algemene verkoopvoorwaarden, die ook op onze Website staan. Daarna wordt u verzocht het nummer aan de voorzijde van de kaart, de vervaldatum, de veiligheidscode aan de achterzijde van de kaart (3 laatste cijfers) en de naam van de kaarthouder te noemen.

C - De bestelling bevestigen (via internet en telefoon)

Het doorgeven van een bestelling via internet of telefoon staat gelijk aan het opstellen van een verkoopcontract tussen u en ons, mits de bestelde producten beschikbaar zijn en de door u gebruikte betaalwijze geldig is.

U ontvangt automatisch een e-mail die de ontvangst van uw bestelling bevestigt en de details van uw bestelling bevat (de ‘Bevestigingse-mail’). We adviseren u de Bevestigingse-mail af te drukken en te bewaren. De Bevestigingse-mail is geen bevestiging van de beschikbaarheid van de producten. Het is simpelweg een automatische ontvangstbevestiging waarmee we u laten weten dat we uw bestelling hebben ontvangen.

 • 1. Vervolgens sturen we u een tweede e-mail, waarin we bevestigen dat de bestelde producten beschikbaar zijn (de ‘Leveringse-mail’). We adviseren u ook deze e-mail af te drukken en te bewaren. Als geen van de bestelde producten beschikbaar is, wordt uw bestelling geannuleerd en wordt er niets in rekening gebracht. Als slechts een deel van de bestelde producten beschikbaar is, krijgt u deze toegestuurd in overeenstemming met deze AVV. U betaalt dan enkel voor de geleverde producten.
 • 2. U dient kopieën te bewaren van de documenten betreffende uw bestelling (de Bevestigingse-mail, de Leveringse-mail, deze AVV en andere belangrijke documenten). Als het bedrag van uw bestelling meer dan 120 euro bedraagt, bewaren we gedurende de wettelijke periode een kopie van uw bestelling in ons systeem. Tijdens deze periode kunt u op elk moment een kopie van uw bestelling opvragen. In dit geval behouden we ons het recht voor kosten in rekening te brengen voor het opzoeken en verzenden van het gevraagde document.

4. Een persoonlijke account aanmaken

Details weergeven Sluiten

A - Persoonlijke account via het internet

 • 1. U hebt de mogelijkheid een persoonlijke account aan te maken, zodat u gemakkelijker via de Website kunt bestellen. Als u van deze mogelijkheid gebruikmaakt, worden alle persoonsgegevens die u tijdens de registratie opgeeft in onze klantendatabase opgeslagen. U hoeft ze dan niet bij elke bestelling opnieuw in te voeren. De ingevoerde gegevens verschijnen automatisch wanneer u bestelt.
 • 2. Om u te registreren, dient u het online formulier in te vullen. Hierin verstrekt u ons de volgende gegevens: uw voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, e-mailadres en eventueel een ander bezorgadres. Zodra u op de knop ‘Registreren’ hebt geklikt, worden deze gegevens opgeslagen in onze klantendatabase. We zullen deze gegevens gebruiken in overeenstemming met onze Privacyverklaring, die u [hier] kunt raadplegen. We verzoeken u vriendelijk u ervan te verzekeren dat alle medegedeelde gegevens correct en volledig zijn en ons op de hoogte te stellen bij eventuele wijzigingen.
 • 3. Na uw registratie voor een persoonlijke account ontvangt u automatisch een e-mail ter bevestiging dat uw account is aangemaakt. Uw e-mailadres dient als gebruikers-id voor uw account. Tijdens de registratie wordt u verzocht een wachtwoord aan te maken. Telkens wanneer u inlogt op uw account, hebt u de mogelijkheid om het wachtwoord te wijzigen. U moet uw gebruikers-id en wachtwoord te allen tijde geheim houden en deze niet bekendmaken aan derden. U dient zich te houden aan al onze veiligheidsinstructies en aanbevelingen. U bent verplicht ons onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer u verneemt of vermoedt dat uw account op onbevoegde wijze wordt gebruikt of wanneer uw account toegankelijk is geworden voor een derde. Onverminderd onze overige rechten en verhaalsmogelijkheden hebben wij het recht om, behoudens voorafgaande kennisgeving per e-mail, uw toegang tot de Website op te schorten als wij menen dat deze maatregel noodzakelijk is om aanvallen op de beveiliging van onze Website te voorkomen, en wel zonder dat wij enige aansprakelijkheid dragen ten opzichte van u. U wordt aansprakelijk gesteld voor misbruik van uw gebruikers-id en wachtwoord, behalve bij verlies of diefstal ervan, mits u ons onmiddellijk op de hoogte hebt gesteld via het adres dat hierboven wordt vermeld.

B - Persoonlijke account per telefoon

U hebt de volgende keuzes:

 • - u kunt zich identificeren via uw persoonlijke account op onze Website, als u die hebt;
 • - als u geen actieve webaccount hebt, kunt u de door onze adviseur gevraagde gegevens, die nodig zijn voor elke verkoop gevolgd door een levering, opgeven en in overleg met uw telefonisch adviseur een klantnummer afspreken. Deze informatie wordt bewaard in onze klantendatabase. We zullen deze gegevens gebruiken in overeenstemming met onze Privacyverklaring, die u [hier] kunt raadplegen. We verzoeken u vriendelijk u ervan te verzekeren dat alle medegedeelde gegevens correct en volledig zijn en ons op de hoogte te stellen bij eventuele wijzigingen.

5. Bezorging van de producten

Details weergeven Sluiten

 • 1. We bezorgen onze producten op het hele Nederlandse grondgebied. Wij leveren echter niet in andere grondgebieden en evenmin op de Nederlandse Antillen. U kunt uw pakket laten bezorgen op het adres dat u tijdens het bestellen hebt opgegeven of op een van de afleverpunten die op onze Website worden vermeld en die u tijdens het bestellen hebt geselecteerd.
 • 2. In de Leveringse-mail stellen we u op de hoogte van de geschatte termijn voor bezorging van uw producten. Bij Standaardlevering bedraagt deze bezorgtermijn normaal gesproken drie (3) tot vier (4) werkdagen (uitgezonderd zaterdagen, zon- en feestdagen) vanaf de dag van verzending van de Leveringse-mail. Bij Expresslevering bedraagt deze één (1) tot twee (2) werkdagen vanaf de dag van verzending van de Leveringse-mail.

  Voor gepersonaliseerde producten vindt de levering, vanaf de ontvangst van de bestelling, de betaling en de vervaardiging van het product (ongeveer tien (10) werkdagen) plaats binnen vijf (5) werkdagen. U ontvangt deze producten dus na ongeveer vijftien (15) werkdagen. Deze periode kan iets langer duren wanneer de producten in moeilijk bereikbare gebieden bezorgd moeten worden. We zullen alles in het werk stellen om de bestelde producten te bezorgen binnen de termijn die in de Leveringse-mail wordt vermeld.
 • 3. Hoewel we alles in het werk stellen om uw producten binnen de bovengenoemde termijnen te leveren, zijn de bezorgdatums slechts schattingen. Ze zijn niet gegarandeerd en kunnen niet tegen ons worden gebruikt. De maximale bezorgtermijn van dertig (30) dagen na de datum van ontvangst van de Leveringse-mail is echter wel gegarandeerd.
 • 4. Als we er niet in slagen ons te houden aan de bezorgtermijn die in de Leveringse-mail wordt vermeld, zullen we u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en tegelijkertijd een nieuwe geschatte bezorgdatum opgeven. Echter zonder enige aansprakelijkheid ten opzichte van u. Niettemin kunt u uw bestelling annuleren als de totale bezorgtermijn meer dan dertig (30) dagen bedraagt. Stuur een e-mail naar klantenservice@lacoste.com om uw bestelling te annuleren. We betalen het bedrag van de bestelling dan terug via de creditcard of PayPal-account die u hebt gebruikt om uw bestelling te betalen, en wel binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de e-mail waarin u aangeeft dat u wenst te annuleren. Na afloop van deze periode van veertien (14) dagen wordt het bedrag van de bestelling verhoogd met:
  • - 10% als de terugbetaling plaatsvindt tussen de 15e en 30e dag na het annuleringsverzoek;
  • - 20% als de terugbetaling plaatsvindt tussen de 31e en 60e dag na het annuleringsverzoek;
  • - 50% als de terugbetaling na de 61e dag plaatsvindt.
 • 5. Als u uw bestelling niet binnen de vermelde termijn hebt ontvangen, verzoeken we u eerst contact op te nemen met de medewerkers van het postbedrijf om te controleren of zij uw pakket hebben. Als zij uw producten niet hebben, verzoeken we u contact met ons op te nemen. We zullen dan ons best doen om u te helpen. Alle bezorgtermijnen kunnen langer worden vanwege drukte, het seizoen, de weersomstandigheden of onvoorziene situaties, maar we zullen alles in het werk stellen om uw bestelling binnen de opgegeven termijn te verzenden. Tijdens bijzonder drukke periodes (bijv. Kerst) of zeer ongunstige weersomstandigheden verzoeken we u vriendelijk een dag langer te wachten voordat u contact met ons opneemt.

  Op het moment van bezorging zal de vervoerder een handtekening van u vragen. Zonder handtekening worden er geen producten overhandigd. Bestellingen kunnen eventueel ook op uw werkplek worden bezorgd. Dit is meestal gemakkelijker en voorkomt dat de producten door de vervoerder worden geretourneerd omdat ze niet bezorgd konden worden.
 • 6. Als u meerdere producten bestelt, kunnen we genoodzaakt zijn uw producten in meer dan één levering te bezorgen. Als er meer dan één levering nodig is, wordt u van tevoren op de hoogte gesteld.
 • 7. U bent verantwoordelijk voor de producten zodra ze aan u zijn overhandigd.
 • 8. Uw bestelling wordt verzonden naar het bezorgadres dat u bij het bestellen hebt opgegeven. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als dit bezorgadres onjuist of onvolledig is.

6. Prijzen en verzendkosten

Details weergeven Sluiten

 • 1. Alle prijzen op de Website zijn inclusief de BTW (belasting over de toegevoegde waarde) tegen het wettelijke tarief dat van kracht is op de factuurdatum.
  De prijzen die op de Website worden vermeld, zijn uitgedrukt in euro en exclusief verzendkosten. Ondanks al onze inspanningen kan het in zeldzame gevallen gebeuren dat een verkeerde prijs wordt vermeld bij producten op de Website. Als de werkelijke prijs van een product lager is dan de opgegeven prijs, brengen we de lagere prijs bij u in rekening en sturen we u het product toe. Als de werkelijke prijs van een product hoger is dan de opgegeven prijs, brengen we de opgegeven prijs bij u in rekening, tenzij deze absurd laag en overduidelijk onjuist is. In dit geval nemen we contact met u op om u te vragen wat u wenst of annuleren we uw bestelling en stellen u op de hoogte van deze annulering.

  We brengen de volgende verzendkosten in rekening:

  • Standaardlevering: € 5,30
  • Expresslevering: € 13,50
 • 2. We behouden ons het recht voor hogere verzendkosten in rekening te brengen bij bezorging in moeilijk bereikbare gebieden. Als er hogere verzendkosten op uw bestelling van toepassing zijn, wordt u daarover geïnformeerd tijdens de stap ‘Naar betalen’, voordat u uw bestelling bevestigt.

7. Betaling en niet-nakoming van betalingsverplichtingen

Details weergeven Sluiten

 • 1. De betaling van uw producten moet plaatsvinden per creditcard, iDEAL, American Express of PayPal, in overeenstemming met de aanwijzingen op de betaalpagina.
 • 2. De volledige betaling van de prijzen inclusief verzendkosten en eventuele bijkomende kosten voor door u gekozen diensten worden, nadat we hebben gecontroleerd of de bestelde producten beschikbaar zijn, in rekening gebracht via uw creditcard of PayPal-account. Dit gebeurt op het moment dat we de producten verzenden of kort daarvoor. We leveren de producten alleen als de betaling daadwerkelijk is verricht.
 • 3. U bevestigt dat u de houder van de creditcard bent. Alle houders van creditcards moeten een controleprocedure doorlopen en de betaling moet worden goedgekeurd door de uitgever van de kaart. Als de uitgever van uw creditcard weigert de betaling goed te keuren, kunnen we uw bestelling weigeren en zijn we niet verantwoordelijk als uw pakket niet of met vertraging wordt bezorgd. We zullen u een e-mail sturen om u te informeren over de reden van de weigering.
 • 4. Uw bankgegevens worden op een veilige manier verwerkt, in overeenstemming met onze Privacyverklaring. U kunt onze Privacyverklaring [hier] lezen.
 • 5. We kunnen de gegevens van de creditcard die is gebruikt om uw bestelling te betalen, opslaan volgens een beveiligde procedure. We vragen u altijd om de veiligheidscode aan de achterzijde van uw kaart, zodat u de kaart kunt gebruiken voor een volgende aankoop. U behoudt de mogelijkheid om de opgeslagen creditcard te verwijderen uit de lijst die wordt gepresenteerd tijdens de stap om te betalen.

8. Facturering

Details weergeven Sluiten

Als we ervoor kiezen of volgens de geldende wetgeving verplicht zijn een factuur op te stellen of te verstrekken, behouden we ons het recht voor elektronische facturen op te stellen of te verstrekken. U stemt in met deze wijze van factureren.


9. Herroepingsrecht

Details weergeven Sluiten

 • 1. U kunt alleen producten retourneren die rechtstreeks op de Website zijn gekocht. Als u uw Lacoste-producten in een winkel (detailhandel), op een andere website of een ander verkooppunt hebt gekocht, moet u deze producten retourneren via de winkel of website waar u ze hebt gekocht. We behouden ons het recht voor de retourzending van artikelen te weigeren als deze artikelen niet zijn geretourneerd volgens de bepalingen in dit artikel en we kunnen u verzoeken de transportkosten voor retourzending van artikelen naar de opgegeven bezorglocatie te betalen.
 • 2. Als u om welke reden ook niet tevreden bent over onze producten of uw bestelling wilt annuleren, kunt u uw herroepingsrecht uitoefenen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van uw bestelling en krijgt u uw geld terug op de wijze beschreven in dit artikel, mits:
  • a- de producten worden geretourneerd in een verpakking waarmee ze zonder vertraging teruggestuurd kunnen worden naar het adres vermeld op de retourbon die bij uw pakket is gevoegd.
  • b- de producten in hun originele staat, onbeschadigd, zonder vlekken en niet gewassen, aangepast of gedragen zijn (behalve om ze te passen) en u de originele verpakking en alle toebehoren bij het product hebt toegevoegd, zoals verpakkingen, etiketten, gebruiksaanwijzingen en de oorspronkelijke factuur. Als de herroepingstermijn van veertien (14) dagen op een zaterdag, zondag of feestdag afloopt, wordt de termijn verlengd tot de volgende werkdag.
  • Voor elke aankoop via onze Website moet uw verzoek om herroeping, ongeacht de bezorgwijze, aan ons worden gericht via het formulier dat bij uw bestelling is gevoegd of op een andere door u gekozen wijze waarmee u uitdrukkelijk kenbaar maakt dat u uw bestelling wilt herroepen.
 • 3. Het recht op herroeping, omruiling en terugbetaling van de aankoopprijs geldt niet voor onderkleding en producten die op verzoek zijn gemaakt of gepersonaliseerd, behalve als het product een gebrek vertoont (zoals beschreven in artikel 12 van deze AVV).
 • 4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel L 121-21-4 van de Franse Code de la Consommation betalen we de prijs van de producten van uw bestelling en de eventuele bezorgkosten tegen standaardtarief (zelfs als u voor Expresslevering hebt gekozen) terug via de betaalwijze die u bij uw bestelling hebt gebruikt. We zullen de terugbetaling zo spoedig mogelijk uitvoeren, maar in elk geval binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de door u geretourneerde artikelen.
  • Wanneer de terugbetaling niet binnen deze termijn plaatsvindt, zullen we rente over de verschuldigde bedragen aan u betalen. Deze rente is als volgt:
  • - 10 dagen na het verstrijken van de termijn: de wettelijke rente;
  • - 10-20 dagen vertraging: 5% rente;
  • - 20-30 dagen vertraging: 10% rente;
  • - 30-60 dagen vertraging: 20% rente;
  • - 60-90 dagen vertraging: 50% rente;
  • - Meer dan 90 dagen: 5 extra procentpunten voor elke volgende maand van vertraging.
 • 5. U kunt uw herroepingsrecht niet uitoefenen voor producten die niet voldoen aan de eisen beschreven in paragraaf 2, met name op het gebied van hygiëne.
 • 6. We verzoeken u zorg te dragen voor de producten terwijl ze in uw bezit zijn en deze terug te zenden naar het adres vermeld in de rubriek Contact, zonder langdurige vertraging en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de uitoefening van uw herroepingsrecht. Als u geen zorg draagt voor de producten of ze niet retourneert overeenkomstig de regels die in dit artikel worden beschreven, hebt u geen recht op vergoeding van de producten.

10. RETOURZENDINGEN

Details weergeven Sluiten

 • 1. U kunt ons alleen producten terugsturen die u rechtstreeks via deze website heeft gekocht. Als u uw producten heeft gekocht in een winkel van Lacoste, een andere winkel of op een andere website, moeten de producten worden teruggezonden naar de oorspronkelijke winkel of site waar u ze heeft gekocht. U mag geen ondergoed en producten terugsturen die op maat zijn gemaakt met onze poloconfigurator, tenzij de producten een defect vertonen of niet zijn geleverd zoals besteld.

 • 2. Als u ontevreden bent over uw producten, volg dan onze procedure voor retourzending zodat wij u kunnen helpen om het bedrag van uw bestelling terug te storten. We behouden ons het recht voor om de retourzending van producten die niet zijn teruggestuurd in overeenstemming met onze procedure voor retourzending te weigeren. En we kunnen u ook verzoeken om te betalen voor de retourzending van dergelijke producten naar u, tenzij ze een defect vertonen, niet kloppen met de beschrijving of als de kwaliteit ervan niet bevredigend is. Onze procedure voor retourzending heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

 • 3. Als klant heeft u wettelijke rechten in verband met producten die u bij ons heeft gekocht en die een defect vertonen of niet kloppen met de beschrijving. Wij zijn ook wettelijk verplicht om producten te leveren die in overeenstemming zijn met deze voorwaarden. Deze wettelijke rechten worden niet beïnvloed door uw recht op retourzending en terugbetaling zoals hierboven beschreven of andere zaken in deze voorwaarden. U kunt advies krijgen over uw wettelijke rechten. Niets in deze voorwaarden zal van invloed zijn op deze wettelijke rechten.

 • 4. Indien u een promotiecode tijdens uw bestelling hebt gebruikt, moet u zich ervan bewust zijn dat de waarde van de promotiecode evenredig met de prijs van het artikel wordt opgesplitst. Bij een retourzending krijgt u het bedrag terug van het teruggestuurde artikel min het bedrag van de promotie dat werd toegepast. U verliest dan het bedrag van de promotie op het teruggestuurde artikel.

 • 5. Procedure voor de retourzending
  • A. Recht op retourzending

   U hebt het recht om uw aankoop te annuleren en de gekochte producten (met uitzondering van de producten op maat) terug te sturen zonder een reden op te geven. Dit recht geldt tot veertien (14) dagen na de dag waarop u (of iemand die u hebt aangewezen) fysiek in het bezit komt van de producten. Als u meerdere producten bestelt die allemaal op verschillende dagen worden geleverd, start de periode van veertien (14) dagen waarbinnen u uw aankoop kunt annuleren zonder een reden op te geven op de dag waarop u het laatste product heeft ontvangen. U mag evenwel niet vergeten dat dit recht op terugbetaling zonder een reden niet geldig is voor producten die op maat zijn gemaakt met onze poloconfigurator.
   Als u uw producten wenst te ruilen, wordt uw omruiling als een terugbetaling beschouwd. U ontvangt het bedrag terug in overeenstemming met deze clausule en u moet een nieuwe bestelling plaatsen voor de producten die u wilt vervangen. Om uw recht op annulering uit te oefenen, moet u ons van uw beslissing om uw bestelling te annuleren op de hoogte stellen aan de hand van het daartoe bestemde online formulier of door ons te schrijven:
   • 1. Via e-mail naar klantenservice@lacoste.com; of

   • 2. Lacoste e-commerce, 23-25 rue de Provence, 75009 Parijs, Frankrijk,

   • Waarin u vermeldt dat u uw recht op annulering wenst uit te oefenen. U moet het formulier of uw bericht verzenden voordat uw recht op annulering vervalt. Wij sturen u een bevestiging van uw annulering per e-mail. Bewaar de bevestiging van een fax, brief of e-mail om de datum te bewijzen waarop u die heeft verstuurd.
    Alle producten moeten ongebruikt naar ons worden teruggestuurd (u mag de producten uiteraard vastpakken voor zover dat nodig is om de aard of de kenmerken van de producten vast te stellen), samen met alle originele verpakkingen en etiketten die bij de producten horen. Controleer uw mailbox en klik op de link ‘mijn retour registreren’ in de e-mail ter bevestiging van de verzending (opgelet: er is slechts één retourzending mogelijk per bestelling). Print uw gratis retouretiket van de bevestigingse-mail voor uw retourzending en plak deze op uw retourpakket. Zorg ervoor dat uw retourpakket goed is ingepakt en gesloten (indien mogelijk in of met de originele verpakking). Zorg dat u het bewijs van uw retourzending, dat u van de winkelier ontvangt als u uw pakket afgeeft, goed bewaart totdat u een retourzendingsbevestiging per e-mail heeft ontvangen. Alle teruggestuurde artikelen die niet voldoen aan ons retourzendingsbeleid worden naar u teruggestuurd. U krijgt dan geen geld terug.
    Als u thuis geen printer heeft, zal onze klantenservice uw retouretiket opsturen per post. Neem hiervoor contact met ons op via e-mail: klantenservice@lacoste.Com of telefonisch op +32 26200650 (de gesprekken worden aangerekend tegen het basistarief). Doorgaans worden pakketten binnen 10 werkdagen naar ons teruggestuurd, maar soms kunnen teruggestuurde pakketten vertraging oplopen. Dat is vooral het geval tijdens drukke perioden zoals de kerstperiode. Geef ons aub vijftien (15) werkdagen de tijd om contact met u op te nemen. Belangrijk om te weten is ook dat het tot één maand kan duren voordat u de terugbetaling ontvangt. Dit omdat uitzoekwerk tijd in beslag kan nemen. Wij danken u voor uw begrip.  • B. Gevolgen van de annulering

   Als u uw aankoop annuleert in overeenstemming met het hierboven vermelde deel ‘recht op retourzending’, betalen wij u alle bedragen terug die wij van u hebben ontvangen, waaronder de kosten van de standaardlevering. Als u heeft gekozen voor een expreslevering, wordt u het verschil tussen de standaardlevering en de expreslevering niet terugbetaald, tenzij dit is omdat het product een defect vertoont of niet voldoet aan de beschrijving. In dat geval zullen we u de door u betaalde leveringskosten volledig terugbetalen. Als, doordat u de goederen onnodig heeft gehanteerd, de waarde van de goederen is gedaald, hebben wij het recht om een bedrag van de terugbetaling af te trekken ter vergoeding van deze mindere waarde.
   Uw terugbetaling wordt verwerkt en niet later dan veertien (14) dagen uitgevoerd nadat wij de teruggezonden producten van u hebben ontvangen. Wij kunnen de terugbetaling inhouden totdat we de producten van u hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd (wat zich het eerste voordoet).
   Als u de bestelling annuleert voordat de goederen geleverd zijn, wordt uw terugbetaling niet later dan veertien (14) dagen na de dag waarop u uw bestelling heeft geannuleerd, uitgevoerd.
   Uw terugbetaling wordt uitgevoerd via dezelfde betalingsmethode waarvan u gebruik heeft gemaakt om de bestelling te betalen.

11. Beperkingen ten aanzien van gepersonaliseerde producten

Details weergeven Sluiten

 • 1. We bieden u de mogelijkheid bepaalde Lacoste-producten te personaliseren door te kiezen uit verschillende kleuren, kragen, mouwen, logokleuren, kleuren van de knopenlijst en biesjes.
 • 2. U kunt eveneens een woord naar keuze op het kledingstuk laten borduren.
 • 3. We behouden ons echter het recht voor uw verzoek te weigeren als het naar onze mening:
  • - ongepast of in strijd met de openbare orde of goede zeden is;
  • - onverenigbaar is met het merk Lacoste;
  • - een aantasting van het merkenrecht of de auteursrechten van een derde vormt.
 • 4. Hoewel wij het recht hebben uw verzoek om personalisatie van onze artikelen te weigeren, blijft u als enige verantwoordelijk voor de verzoeken die u indient. U garandeert ons dat u het recht hebt uw verzoek in te dienen en dat het personaliseren van onze artikelen overeenkomstig uw verzoek niet in strijd is met de rechten van een derde. Voor het personaliseren van kleding kunt u uitsluitend kiezen uit de selectie die wij aanbieden. Deze gepersonaliseerde kleding is niet zodanig origineel dat u aanspraak kunt maken op intellectuele-eigendomsrechten betreffende het door u gepersonaliseerde artikel.
 • 5. De aanpassingen die u kunt uitvoeren, zijn secundaire kenmerken van het Lacoste-product. U kunt geen aanspraak maken op auteursrechten op basis van de aanpassingen die u doet, noch op het alleenrecht op deze combinatie.

12. Garanties

Details weergeven Sluiten

 • - U profiteert van de garanties die in dit artikel 13 worden beschreven, mits u de producten rechtstreeks via de Website hebt gekocht.
 • - U kunt een beroep doen op de volgende wettelijke garanties:
 • - De wettelijke conformiteitsgarantie (artikel L. 211-4 en volgende van de Franse Code de la Consommation),
  • - Als uw producten niet conform zijn (bijvoorbeeld omdat ze niet overeenkomen met de beschrijving op de website of met uw bestelling), kunt u binnen twee jaar na bezorging van het artikel contact opnemen met onze klantenservice via het e-mailadres klantenservice@lacoste.com of door een brief te sturen naar het volgende adres: LACOSTE E-COMMERCE, 23-25 rue de Provence, 75009 Parijs, Frankrijk, en de niet-conforme producten aan ons retourneren. We zullen u in dit geval vervangende producten sturen, mits deze beschikbaar zijn. Als we de niet-conforme producten niet binnen een termijn van dertig (30) dagen kunnen vervangen, kunt u:
   • - verzoeken om volledige terugbetaling van de niet-conforme producten, of
   • - de niet-conforme producten houden en verzoeken om korting op de prijs. Deze korting wordt per geval vastgesteld.
 • - U bent gedurende vierentwintig (24) maanden na bezorging van het artikel vrijgesteld van de plicht het conformiteitsprobleem te bewijzen. Deze wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van eventuele commerciële garanties.
 • - De wettelijke garantie voor verborgen gebreken (artikel 1641 en volgende van de Franse Code civil). Als u kunt bewijzen dat een product een verborgen gebrek vertoont, zijn we wettelijk verplicht om alle gevolgen van het verborgen gebrek te herstellen (artikel 1641 en volgende van de Franse Code civil). U kunt dan kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of korting op de prijs (overeenkomstig artikel 1644 van de Franse Code civil).
 • Bij vervanging of terugbetaling van de aankoopprijs van de producten betalen wij de kosten voor retourzending.

13. Uw persoonsgegevens

Details weergeven Sluiten

 • 1. Door uw gegevens aan ons mede te delen via de Website of per telefoon, garandeert u dat u uw ware identiteit gebruikt en dat alle verstrekte gegevens correct, nauwkeurig, up-to-date en volledig zijn op het moment dat u deze aan ons verstrekt.
 • 2. Als u vaststelt dat (sommige van) de verstrekte gegevens onjuist of niet meer geldig zijn, dient u deze te wijzigen. Als u dit nalaat, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen.
 • 3. De persoonsgegevens die u via de Website of onze telefonische bestelservice verstrekt, worden geregistreerd en uitsluitend gebruikt in overeenstemming met onze Privacyverklaring, die u [hier] kunt raadplegen.
 • 4. Door een bestelling door te geven, begrijpt u en stemt u ermee in dat wij het recht hebben uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken. We respecteren de privacy van personen die deze Website of onze telefonische bestelservice gebruiken.

14. Aansprakelijkheid

Details weergeven Sluiten

 • 1. We zijn niet aansprakelijk voor door u geleden schade of verliezen als deze schade of verliezen het gevolg zijn van overmacht, te wijten zijn aan onvoorzienbare en onoverkomelijke daden van een derde of aan u te wijten zijn.
 • 2. Als u zich niet aan deze AVV houdt, zullen we u een ingebrekestelling zenden met het verzoek de overeengekomen prestatie te verrichten. Als deze ingebrekestelling na een termijn van vijftien (15) dagen zonder effect is gebleven, hebben wij het recht uw toegang tot de Website te weigeren, uw account op te heffen en uw toekomstige bestellingen te weigeren.

15. Beschikbaarheid en gebruik van de Website

Details weergeven Sluiten

 • 1. De Website wordt aan u ter beschikking gesteld in de staat waarin deze zich bevindt. We garanderen niet dat de Website 24 uur per dag zonder onderbreking beschikbaar en volledig werkzaam zal zijn. De toegang tot de Website kan, bijvoorbeeld, zonder voorafgaande waarschuwing worden onderbroken vanwege technische problemen of voor onderhoud.
 • 2. Het is uw verantwoordelijkheid om uw computer te beschermen. We zijn niet verantwoordelijk voor schade aan uw computer of gegevensverlies als gevolg van het gebruik van de Website.
 • 3. De telefonische bestelservice is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 19.00 uur.

16. Commentaar en klachten

Details weergeven Sluiten

 • 1. We nodigen u uit commentaar op onze dienstverlening te geven, zodat wij deze voortdurend kunnen verbeteren. Wij spannen ons in om problemen snel en eerlijk op te lossen. We verzoeken u al uw opmerkingen, vragen en klachten naar onze klantenservice te sturen via het e-mailadres klantenservice@lacoste.com. U kunt ons ook bellen op het telefoonnummer +32 26200650. Als u een klacht wenst in te dienen, verzoeken we u dit duidelijk aan te geven. We streven ernaar binnen zeven (7) werkdagen op uw klacht te reageren, hetzij door een oplossing aan te dragen, hetzij door u op de hoogte te stellen van onze werkwijze voor afhandeling van uw klacht.
 • 2. Sinds 1 januari 2016 verlenen artikel L 151-1 en volgende van de Franse Code de consommation u het recht een beroep te doen op een bemiddelaar voor consumenten om het geschil tussen u en een handelaar minnelijk te schikken.
 • Voordat u een beroep doet op deze bemiddelingsdienst, bent u verplicht contact op te nemen met onze klantenservice via het e-mailadres klantenservice@lacoste.com.
 • Zolang u geen contact met onze klantenservice hebt opgenomen om te trachten het geschil minnelijk te schikken, kunt u dus geen beroep doen op de bemiddelingsdienst die in dit artikel wordt genoemd.
 • Om een beroep te doen op de bemiddelingsdienst, kunt u kiezen uit de volgende werkwijzen:
  • • een e-mail met uw klacht sturen naar klantenservice@lacoste.com
  • • een brief met uw klacht sturen naar: Lacoste E-commerce SAS, 23-25 rue de Provence, 75009 Parijs, Frankrijk
  • • het online formulier van de FEVAD invullen door te klikken op +32 26200650.
 • Wenst u contact op te nemen met een ombudsman in Nederland, verwijzen wij u graag naar het volgend adres https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN. Lacoste E-commerce behoudt zich het recht om een andere ombudsdienst gelegen in (land), in overeenstemming met de Europese richtlijn van 21 mei 2013.

17. Intellectuele-eigendomsrechten

Details weergeven Sluiten

 • 1. Het gebruik van de Website verleent u geen intellectuele-eigendomsrechten op de Website en de inhoud ervan. U hebt met name geen enkel recht op onze auteursrechtelijk beschermde creaties, noch op onze ontwerpen, modellen en merken of die van derden.
 • 2. We stellen de Website uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik aan u ter beschikking. De inhoud van de Website mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt zonder dat wij daar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor hebben verleend.

18. Wijziging van de service of de AVV

Details weergeven Sluiten

 • We behouden ons het recht voor onze Website en deze AVV op elk moment te wijzigen. Uw gebruik van de Website en uw bestellingen zijn onderhevig aan de AVV die van kracht zijn op het moment dat u de Website gebruikt of producten bestelt, tenzij een wijziging van deze AVV wordt opgelegd door de wet of door een overheidsinstantie (in dit geval is deze wijziging eveneens van toepassing op alle bestellingen die u reeds hebt bevestigd).

19. Geen verklaring van afstand

Details weergeven Sluiten

 • Als een van de partijen niet handelt op grond van deze AVV, betekent dit niet dat de betreffende partij afstand doet van haar recht om te handelen, tenzij zij schriftelijk en uitdrukkelijk afstand doet van dit recht.

20. Slotbepalingen

Details weergeven Sluiten

 • 1. Deze AVV worden beheerst door de Franse wet in overeenstemming met EU-richtlijn 2011/83 inzake elektronische handel.
 • 2. Als een bepaling van deze AVV om welke reden ook ongeldig, nietig of ontoepasselijk zou worden verklaard, zal deze bepaling worden geacht afsplitsbaar te zijn van de rest van deze AVV en zal deze de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen van de AVV niet beïnvloeden.
 • 3. LACOSTE en CROCODILE zijn gedeponeerde merken die toebehoren aan de vennootschap Lacoste S.A.
 • 4. Als een bepaling van het nationaal recht van Nederland gunstiger zou zijn dan de overeenkomstige Franse bepaling, is deze Nederlandse bepaling standaard van kracht in plaats van de Franse.

21. WETTELIJKE INFORMATIE

Details weergeven Sluiten

 • 1. De Website wordt uitgegeven door Lacoste E-commerce SAS, vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van 3.000.000 euro, met maatschappelijke zetel aan de Rue de Provence 23-25 - 75009 Parijs, Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het nummer 403285513, tel. +33 (0)1 44 82 69 00, fax +33 (0)1 44 82 69 45, e-mailadres klantenservice@lacoste.com.
 • 2. U kunt de online winkel per e-mail bereiken via ons contactformulier.
 • Telefonisch: +32 26200650