PRIVACYBELEID

LACOSTE E-COMMERCE GEVESTIGD TE 23-25 RUE DE PROVENCE, 75009 PARIJS, FRANKRIJK, (‘WIJ’/’ONS’) NEMEN DE PRIVACY VAN ELKE PERSOON DIE ONZE WEBSHOP (DE ‘WEBSITE’) BEZOEKT HEEL SERIEUS. WIJ ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS ALTIJD VERWERKEN IN OVEREENSTEMMING MET DE WET, EN DAN VOORAL MET DE EUROPESE GEGEVENSBESCHERMINGSRICHTLIJN.
IN DIT PRIVACYBELEID WORDT UITEENGEZET HOE WE INFORMATIE OVER U VERZAMELEN EN VERWERKEN WANNEER U ONZE WEBSITE BEZOEKT. DOOR DEZE WEBSITE TE BLIJVEN BEZOEKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT UW INFORMATIE WORDT VERWERKT IN OVEREENSTEMMING MET DIT BELEID.

1. UW PERSOONSGEGEVENS

Details weergeven Sluiten

PERSOONSGEGEVENS BETEKENEN ALLE INFORMATIE OVER U DIE PERSOONLIJK IDENTIFICEERBAAR IS, WAARONDER, ZONDER BEPERKING, UW NAAM, ADRES, TELEFOONNUMMER, E-MAILADRES, FINANCIËLE GEGEVENS, REGISTRATIENAAM, WACHTWOORD EN ANDERE INFORMATIE OP BASIS WAARVAN U GEÏDENTIFICEERD KUNT WORDEN EN DIE U ONS OP ELK MOMENT GEEFT.

2. VERZAMELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Details weergeven Sluiten

WIJ VERZAMELEN UW PERSOONSGEGEVENS WANNEER:

 • U EEN ONLINE ACCOUNT AANMAAKT (‘ACCOUNT’);
 • U VIA DE WEBSITE OF TELEFONISCH EEN BESTELLING PLAATST;
 • U ZICH INSCHRIJFT OP DE NIEUWSBRIEF VAN LACOSTE;
 • U EEN KLACHT OF VERZOEK OM INFORMATIE FORMULEERT, OF WANNEER U ONS ANDERE FEEDBACK VERSTREKT;
 • U ONS VIA DE WEBSITE OF WAAR DAN OOK (WAARONDER DE WINKELS VAN LACOSTE) UW PERSOONSGEGEVENS GEEFT.
DE INFORMATIE DIE U VERSTREKT WANNEER U UW ACCOUNT AANMAAKT OF EEN TELEFONISCHE BESTELLING PLAATST, KAN UW NAAM, E-MAILADRES, TELEFOONNUMMER, AFLEVERADRES, FACTUURADRES EN BETALINGSINFORMATIE OMVATTEN. WE ZULLEN UW BETALINGSINFORMATIE NIET BEWAREN, DAT GEBEURT VIA EEN DERDE BETALINGSINSTANTIE. ALS U ZICH REGISTREERT VOOR EEN ACCOUNT BIJ ONS, ZULT U OOK EEN UNIEK WACHTWOORD HEBBEN WAARMEE U TOEGANG HEEFT TOT UW ACCOUNT.

LET OP: WE KUNNEN OOK TELEFOONGESPREKKEN OPNEMEN WANNEER U EEN TELEFONISCHE BESTELLING BIJ ONS PLAATST. ALS WE UW TELEFOONGESPREK OPNEMEN, WORDT U DAARVAN OP DE HOOGTE GESTELD EN OOK VAN HET BEOOGDE DOEL VAN EEN DERGELIJKE OPNAME. DIT GEBEURT VIA EEN AUTOMATISCH BERICHT VOORDAT U MET EEN MEDEWERKER VAN HET TELEFONISCHE VERKOOPTEAM SPREEKT.

WE KRIJGEN MOGELIJK INFORMATIE OVER U ALS U GEBRUIK MAAKT VAN DE ANDERE DIENSTEN DIE WE OP DEZE WEBSITE AANBIEDEN, OF VAN ANDERE EENHEDEN EN FILIALEN VAN LACOSTE. WE WERKEN OOK NAUW SAMEN MET DERDEN (WAARONDER BIJVOORBEELD ZAKELIJKE PARTNERS, ONDERAANNEMERS IN TECHNISCHE, BETALINGS- EN LEVERINGSDIENSTEN, RECLAMENETWERKEN, ANALYSEPROVIDERS, ZOEKINFORMATIEPROVIDERS, KREDIETINFORMATIEBUREAUS) EN KUNNEN INFORMATIE OVER U (WAARONDER INFORMATIE DIE PUBLIEK BESCHIKBAAR IS) VAN HEN KRIJGEN.

WAAR TOEGESTAAN DOOR DE WET, KUNNEN WE DEZE INFORMATIE DIE WE VAN ANDERE BRONNEN KRIJGEN, WAARONDER WEBSITES VAN SOCIAL MEDIA, COMBINEREN MET INFORMATIE DIE U ONS GEEFT EN INFORMATIE DIE WE OVER U VERZAMELEN. WE KUNNEN DEZE INFORMATIE EN DE GECOMBINEERDE INFORMATIE GEBRUIKEN OM MEER TE WETEN TE KOMEN OVER UW VOORKEUREN ALS KLANT, OM UW GEBRUIKERSERVARING OP ONZE WEBSITES TE VERBETEREN EN OM U INFORMATIE, INHOUD EN AANBIEDINGEN TE VERSTREKKEN DIE AANGEPAST ZIJN AAN UW BEHOEFTEN.

BOVENDIEN MAKEN WE GEBRUIK VAN COOKIES ZOALS UITGELEGD IN DEEL 9 HIERNA.

WAAR WE BEPAALDE PERSOONSGEGEVENS MOETEN VERZAMELEN VOOR DE DOELSTELLINGEN DIE VERMELD ZIJN IN DEEL 3 HIERNA, ZULLEN WE DUIDELIJK STELLEN DAT WE DIE DOELEN NIET KUNNEN UITVOEREN ZONDER DAT DE INFORMATIE IS VERSTREKT.

3. GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Details weergeven Sluiten

WIJ GEBRUIKEN UW PERSOONSGEGEVENS OM:

 • BESTELLINGEN DIE U VIA DE WEBSITE OF TELEFONISCH PLAATST TE VERWERKEN EN UIT TE VOEREN;
 • KLACHTEN OF VERZOEKEN OM INFORMATIE VAN U TE VERWERKEN EN TE BEHANDELEN;
 • DE WEBSITE EN UW ERVARING BIJ HET GEBRUIK ERVAN TE CONTROLEREN, TE ONTWIKKELEN EN TE VERBETEREN;
 • DE REGISTRATIE VAN UW KLANTACCOUNT TE VERWERKEN EN UW KLANTACCOUNT AAN TE HOUDEN;
 • U SPECIFIEKE AANBIEDINGEN EN DIENSTEN TE ZENDEN; EN
 • U INFORMATIE EN MARKETINGMATERIAAL OVER NIEUWE OF BESTAANDE PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN LACOSTE TE ZENDEN.

ALS U GEEN MARKETINGINFORMATIE VAN ONS WENST TE ONTVANGEN, KUNT U KLIKKEN OP DE DESBETREFFENDE KNOP OM U UIT TE SCHRIJVEN OF U KUNT ONS OOK EEN E-MAIL STUREN OP KLANTENSERVICE@LACOSTE.COM OM HET ONS TE LATEN WETEN.

4. NIEUWSBRIEVEN

Details weergeven Sluiten

U KUNT ZICH INSCHRIJVEN OP DE NIEUWSBRIEF VAN LACOSTE. ZO WORDT U OP REGELMATIGE TIJDSTIPPEN OP DE HOOGTE GESTELD VAN DE COMMERCIËLE AANBIEDINGEN OP DE WEBSITE, IN DE WINKELS VAN LACOSTE EN DIE VAN ONZE COMMERCIËLE PARTNERS.

U KUNT ZICH STEEDS UITSCHRIJVEN DOOR OP DE HIERTOE BESTEMDE LINK TE KLIKKEN DIE U OP HET EINDE VAN ELKE NIEUWSBRIEF ZIET STAAN OF U KUNT OOK EEN E-MAIL STUREN NAAR KLANTENSERVICE@LACOSTE.COM.

5. HOE MELDT U ZICH AAN OF AF VOOR DIRECT MARKETING

Details weergeven Sluiten

WIJ EN GESELECTEERDE DERDEN KUNNEN DE INFORMATIE DIE U ONS VERSTREKT OP ONZE WEBSITE GEBRUIKEN VOOR DIRECT MARKETING OM UPDATES, NIEUWSBRIEVEN, EVENEMENTEN OF ANDERE MEDEDELINGEN TE VERSTREKKEN WAARVAN WE DENKEN DAT DIE U KUNNEN INTERESSEREN. WAAR VEREIST DOOR DE WET, ZAL EERST UW TOESTEMMING WORDEN VERKREGEN VOORDAT WIJ DIRECT MARKETINGMATERIAAL STUREN. IN ELK GEVAL BIEDEN WIJ U DE OPTIE OM BIJ ELK BERICHT DAT WIJ VERSTUREN U UIT TE SCHRIJVEN.

6. HET VERSTREKKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Details weergeven Sluiten

WIJ KUNNEN UW PERSOONSGEGEVENS VERSTREKKEN AAN:

 • ELK LID VAN ONZE GROEP, M.A.W. ONZE DOCHTERONDERNEMINGEN, ONZE UITEINDELIJKE HOLDINGCOMPANY EN DE DOCHTERONDERNEMINGEN ERVAN, EN SOMMIGE VAN ONZE ZAKELIJKE PARTNERS DIE ONS HELPEN BIJ HET VERSTREKKEN VAN UW BESTELLING, HET LEVEREN VAN UW GOEDEREN, HET ONTVANGEN VAN UW BETALING EN HET ANALYSEREN VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OM DE EFFICIËNTIE VAN DE WEBSITE TE VERBETEREN;
 • LACOSTE EN DE LICENTIEHOUDERS VAN LACOSTE, IN HET BIJZONDER DEVANLAY EN PENTLAND, DIE UW PERSOONSGEGEVENS MOGELIJK GEBRUIKEN OM U INFORMATIE EN MARKETINGMATERIAAL OVER NIEUWE OF BESTAANDE PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN LACOSTE OP TE STUREN;
 • ANDERE DERDEN DIE UW PERSOONSGEGEVENS MOGELIJK GEBRUIKEN OM U INFORMATIE EN MARKETINGMATERIAAL OVER HUN PRODUCTEN EN DIENSTEN OP TE STUREN. WE ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS ECHTER ALLEEN OVERMAKEN AAN DERGELIJKE DERDEN ALS U EEN VAKJE ‘AANMELDEN’ HEBT AANGEVINKT OM AAN TE GEVEN DAT U DERGELIJKE INFORMATIE WENST TE ONTVANGEN.

WE KUNNEN UW PERSOONSGEGEVENS DELEN MET, VERSTREKKEN AAN OF BEKENDMAKEN AAN ELKE MOGELIJKE OF FEITELIJKE OVERNEMER VAN ONZE ZAAK.

7. UW RECHTEN

Details weergeven Sluiten

U KIEST ZELF HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS KUNNEN GEBRUIKEN EN BEHANDELEN. DE WET OVER GEGEVENSBESCHERMING GEEFT U HET RECHT OM INFORMATIE DIE OVER U WORDT BIJGEHOUDEN IN TE ZIEN. ELK VERZOEK OM TOEGANG KAN GEPAARD GAAN MET DE BETALING VAN € 10 OM ONZE KOSTEN TE DEKKEN VOOR HET VERSCHAFFEN VAN INFORMATIE DIE WIJ OVER U BIJHOUDEN. ALS U ONS WILT CONTACTEREN VOOR EEN DERGELIJK VERZOEK OF ALS U ONS WILT LATEN WETEN DAT U NIET WILT DAT WIJ NOG LANGER UW PERSOONSGEGEVENS BIJHOUDEN TERWIJL U ER EERDER MEE HEBT INGESTEMD DAT WIJ UW GEGEVENS GEBRUIKEN IN OVEREENSTEMMING MET DIT PRIVACYBELEID (OF VOOR ELK ANDER VERZOEK MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS), KUNT U EEN E-MAIL STUREN NAAR KLANTENSERVICE@LACOSTE.COM OF SCHRIJVEN NAAR LACOSTE S.A. - 23-25 RUE DE PROVENCE, 75009 PARIJS, FRANKRIJK.

U KUNT DE PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WIJ OVER U BIJHOUDEN VIA UW ACCOUNT INKIJKEN OM ER EEN EXEMPLAAR VAN TE VERKRIJGEN EN OM INFORMATIE DIE NIET JUIST IS, TE CORRIGEREN, TE WIJZIGEN OF TE VERWIJDEREN. U KUNT UW ACCOUNT OOK TE ALLEN TIJDE VOLLEDIG AFSLUITEN.

HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID OM ERVOOR TE ZORGEN DAT U JUISTE, NAUWKEURIGE EN VOLLEDIGE INFORMATIE OVER UW ACCOUNT VERSTREKT EN DAT U DIE BIJWERKT. U KUNT UW PERSOONLIJKE INFORMATIE OOK BIJWERKEN DOOR ONS TE CONTACTEREN AAN DE HAND VAN DE HIERNA VERSTREKTE CONTACTGEGEVENS. ZORG ERVOOR DAT UW NAAM, GEBRUIKERSNAAM EN BESTELNUMMER OF E-MAILADRES VERMELD STAAN OP UW EERSTE BRIEFWISSELING. DIT HELPT ONS OM DE INFORMATIE EN VOORKEUREN OP UW ACCOUNT TE BESCHERMEN TEGEN ONBEVOEGDE TOEGANG.

8. GEGEVENSBEVEILIGING

Details weergeven Sluiten

WIJ NEMEN GEGEVENSBEVEILIGING SERIEUS EN HEBBEN VOORZORGSMAATREGELEN (WAARONDER INTERNE PROCEDURES EN EEN INTERN BELEID) GETROFFEN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT EEN HOGE STANDAARD VAN GEGEVENSBEVEILIGING WORDT GEHANDHAAFD. WE ZULLEN OOK ALLE INSPANNINGEN LEVEREN DIE REDELIJKERWIJS NOODZAKELIJK ZIJN OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT DERDEN DIE MET ONS SAMENWERKEN OM DEZE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN BESCHIKBAAR TE STELLEN VOOR U, EN OM UW BESTELLINGEN AF TE HANDELEN EN VERZOEKEN IN TE WILLIGEN, ERMEE INSTEMMEN OM PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE ZE MOETEN INZIEN OM ONZE WEBSITE EN DE BEZOEKERS ERVAN VAN DIENST TE ZIJN, TE BESCHERMEN. WE BEPERKEN DE TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE INFORMATIE TOT DE WERKNEMERS DIE VOLGENS ONS REDELIJKERWIJS INZAGE MOETEN HEBBEN IN DIE INFORMATIE OM U PRODUCTEN OF DIENSTEN TE VERSTREKKEN, OF OM HUN WERK UIT TE OEFENEN.

WE ZULLEN ALLE REDELIJKE STAPPEN ONDERNEMEN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT UW PERSOONSGEGEVENS VEILIG VERWERKT WORDEN. WE ZULLEN IN HET BIJZONDER DE VEREISTE VEILIGHEIDSMAATREGELEN TREFFEN OM UW PERSOONSGEGEVENS TE BESCHERMEN TEGEN VERLIES OF MISBRUIK EN WE ZULLEN GEBRUIK MAKEN VAN STRIKTE PROCEDURES EN VEILIGHEIDSFUNCTIES OM ONBEVOEGDE TOEGANG TE VERHINDEREN. ALLE GEGEVENS DIE DOOR ONS WORDEN VERZAMELD, WORDEN OPGESLAGEN OP EEN BEVEILIGDE SERVER.

ALS U EEN WACHTWOORD HEBT, WAARMEE U TOEGANG HEEFT TOT ONZE WEBSITE, BENT U ERVOOR VERANTWOORDELIJK OM DIT WACHTWOORD VEILIG EN VERTROUWELIJK TE BEWAREN.

JAMMER GENOEG IS HET OVERMAKEN VAN INFORMATIE VIA HET INTERNET NIET VOLLEDIG VEILIG. HOEWEL WE ONS BEST ZULLEN DOEN OM UW PERSOONSGEGEVENS TE BESCHERMEN, KUNNEN WE DE BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS DIE U AAN ONZE SITE HEEFT VERSTREKT NIET GARANDEREN. ELKE OVERDRACHT IS OP UW EIGEN RISICO. ZODRA WE UW PERSOONSGEGEVENS HEBBEN ONTVANGEN, ZULLEN WE DIE VERWERKEN IN OVEREENSTEMMING MET ONZE VEILIGHEIDSPROCEDURES.

9. COOKIES

Details weergeven Sluiten

ALS U DE WEBSITE BEZOEKT, VERZAMELEN WIJ MOGELIJK AUTOMATISCH DE VOLGENDE INFORMATIE: UW IP-ADRES, LOGINGEGEVENS, BROWSERTYPE EN -VERSIE, TYPES EN VERSIES VAN DE BROWSERPLUG-IN, BESTURINGSSYSTEEM EN PLATFORM, INFORMATIE OVER UW BEZOEK MET INBEGRIP VAN DE URL CLICKSTREAM NAAR, DOOR EN VAN ONZE WEBSITES, PRODUCTEN DIE U HEBT BEKEKEN OF WAARNAAR U HEBT GEZOCHT, DOWNLOADFOUTEN, DUUR VAN DE BEZOEKEN AAN BEPAALDE PAGINA’S EN PAGINA-INTERACTIE. WE VERZAMELEN AUTOMATISCH INFORMATIE AAN DE HAND VAN VERSCHILLENDE TECHNOLOGIEËN, OOK VIA ‘COOKIES’. DAT LEGGEN WE HIERNA VERDER UIT.

COOKIES HELPEN ONS OP VERSCHILLENDE MANIEREN. WE MAKEN GEBRUIK VAN COOKIES OM ONS TE HELPEN BIJ (I) HET BEHEREN VAN ONZE WEBSITE VOOR INTERNE OPERATIES WAARONDER VOOR HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN; (II) HET BETER SAMENSTELLEN VAN DE WEBSITE OF VAN ONZE PRODUCTINFORMATIE ZODAT DIE MEER IS AFGESTEMD OP UW INTERESSES OF VOORKEUREN; (III) HET BEGRIJPEN VAN WIE WELKE PAGINA’S EN ADVERTENTIES HEEFT GEZIEN, OM TE BEPALEN HOE VAAK BEPAALDE PAGINA’S WORDEN BEZOCHT, OM TE BEPALEN WAT DE POPULAIRSTE ONDERDELEN VAN DE WEBSITE ZIJN EN DOORGAANS OM HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE TE CONTROLEREN; (IV) HET VEILIG EN BEVEILIGD HOUDEN VAN ONZE WEBSITE; (V) HET METEN OF BEGRIJPEN VAN HOE EFFICIËNT DE RECLAME IS DIE WE U EN ANDEREN AANBIEDEN, EN OM U RECLAME AAN TE BIEDEN DIE RELEVANT IS VOOR U; EN (VI) HET FORMULEREN VAN SUGGESTIES EN AANBEVELINGEN AAN U EN ANDERE GEBRUIKERS VAN ONZE WEBSITE OVER GOEDEREN OF DIENSTEN DIE U OF HEN ZOUDEN KUNNEN INTERESSEREN.

DE MEESTE WEBBROWSERS AANVAARDEN AUTOMATISCH COOKIES, HOEWEL U DAT NIET HOEFT TE DOEN. ALS U COOKIES WILT UITSCHAKELEN, KUNT U DAT DOEN DOOR DE INSTELLINGEN VAN UW BROWSER AAN TE PASSEN. U MAG NIET VERGETEN DAT, ALS U COOKIES UITSCHAKELT, U ZICH MOGELIJK NIET BIJ DE WEBSITE KUNT REGISTREREN OF MOGELIJK NIET ALLE FUNCTIES VAN DE WEBSITE KUNT GEBRUIKEN. ZIE HIERNA VOOR MEER INFORMATIE OVER HOE U COOKIES KUNT UITSCHAKELEN VOOR BEPAALDE WEBBROWSERS.

ZIE HIERNA VOOR INFORMATIE OVER DE SPECIFIEKE COOKIES DIE OP DEZE WEBSITE GEBRUIKT WORDEN:

WAT DOET HET

COOKIES DIE NODIG ZIJN VOOR DE ESSENTIËLE DOELEN VAN DE WEBSITE

DEZE COOKIES ZIJN ESSENTIEEL ZODAT U GEBRUIK KUNT MAKEN VAN DE DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA DEZE WEBSITE EN OM BEPAALDE FUNCTIES TE KUNNEN GEBRUIKEN, ZOALS DE TOEGANG TOT BEVEILIGDE GEDEELTEN. ZONDER DEZE COOKIES KUNT U MOGELIJK GEEN GEBRUIK MAKEN VAN DIENSTEN WAARNAAR U HEEFT GEVRAAGD, ZOALS PAGINA’S VOOR TRANSACTIES EN BEVEILIGDE LOGINACCOUNTS.

FUNCTIONELE COOKIES

FUNCTIONELE COOKIES REGISTREREN INFORMATIE OVER DE KEUZES DIE U HEBT GEMAAKT WAARDOOR WIJ DE WEBSITE OP U KUNNEN AFSTEMMEN. DEZE COOKIES BETEKENEN DAT, WANNEER U GEBRUIK BLIJFT MAKEN VAN DE DIENSTEN OF ER OPNIEUW GEBRUIK VAN MAAKT, WIJ U DIE KUNNEN AANBIEDEN ZOALS U GEVRAAGD HEEFT OM AAN TE BIEDEN. ZO LATEN DEZE COOKIES ONS BIJVOORBEELD TOE OM:

 • UW LOCATIEVOORKEUR OP TE SLAAN ALS U UW LOCATIE HEEFT INGESTELD OP DE HOMEPAGE;
 • INSTELLINGEN TE ONTHOUDEN DIE U HEBT TOEGEPAST, ZOALS LAY-OUT, TEKSTGROOTTE, VOORKEUREN EN KLEUREN;
 • U TE TONEN WANNEER U INGELOGD BENT; EN
 • TOEGANKELIJKHEIDSOPTIES OP TE SLAAN.

ANALYTISCHE COOKIES

DEZE COOKIES VERZAMELEN INFORMATIE DIE IN SAMENGEVOEGDE VORM WORDT GEBRUIKT OM ONS TE HELPEN BEGRIJPEN HOE DE WEBSITE WORDT GEBRUIKT OF HOE EFFECTIEF ONZE MARKETINGCAMPAGNES ZIJN, OF OM ONS TE HELPEN DE WEBSITE OP U AF TE STEMMEN. DEZE INFORMATIE ZAL OOK WORDEN GEBRUIKT OM UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE TE EVALUEREN. ER WORDEN RAPPORTEN OPGESTELD OVER DE WEBSITEACTIVITEIT VOOR WEBSITEOPERATORS, EN DAARBIJ WORDEN AAN HEN ANDERE DIENSTEN VERSTREKT MET BETREKKING TOT DE WEBSITEACTIVITEIT EN HET INTERNETGEBRUIK. ONZE DERDE PARTNERS GEBRUIKEN HUN EIGEN COOKIES EN HEBBEN HUN EIGEN PRIVACYBELEID. COOKIES VAN DERDEN WORDEN GEBRUIKT OM STATISTIEKEN TE VERZAMELEN, MAAR MOGEN NIET WORDEN GEBRUIKT OM PERSONEN TE IDENTIFICEREN. WIJ GEVEN ONZE PARTNERS TOESTEMMING OM DEZE COOKIES VAN DERDEN AAN TE BIEDEN, MAAR WE HEBBEN ER GEEN TOEGANG TOE.

RECLAMECOOKIES

DEZE COOKIES WORDEN GEBRUIKT OM DE RECLAMEBOODSCHAPPEN MEER OP U AF TE STEMMEN. ZE VOEREN FUNCTIES UIT ZOALS VERHINDEREN DAT DEZELFDE ADVERTENTIE BLIJFT VERSCHIJNEN, ERVOOR ZORGEN DAT ADVERTENTIES CORRECT WORDEN WEERGEGEVEN EN IN SOMMIGE GEVALLEN ADVERTENTIES SELECTEREN OP BASIS VAN UW INTERESSES. EEN GROOT DEEL VAN DE ADVERTENTIES DIE U OP DE WEBSITE ZIET, IS AFKOMSTIG VAN DERDEN. COOKIES WORDEN VAAK GEBRUIKT DOOR DEZE DERDE PARTIJEN ZODAT ZE KUNNEN ZIEN HOEVEEL MENSEN OP EEN BEPAALDE ADVERTENTIE OF PAGINA HEBBEN GEKLIKT OF DIE HEBBEN BEKEKEN, EN HOEVEEL MENSEN DE ADVERTENTIE OF PAGINA MEER DAN EEN KEER HEBBEN BEKEKEN. DERDE PARTIJEN KUNNEN STUKKEN VAN DEZE STATISTISCHE GEGEVENS MET ONS DELEN ZODAT WE DE ADVERTENTIES OP DE WEBSITE GERICHTER KUNNEN MAKEN EN BETER KUNNEN PLAATSEN.

VOOR INTERNET EXPLORER 8.0:

 • KIES ‘EXTRA’ EN DAN ‘INTERNETOPTIES’;
 • KLIK OP HET TABBLAD ‘PRIVACY’;
 • BEWEEG DE SCHUIFBALK OM UW VOORKEURSINSTELLINGEN TE KIEZEN;
 • VOOR GESPECIALISEERDERE COOKIE-INSTELLINGEN KLIKT U OP ‘GEAVANCEERD’ EN VINKT U HET VAKJE ‘AUTOMATISCHE COOKIEVERWERKING OPHEFFEN’ AAN OM DE INSTELLINGEN VOLGENS UW VEREISTEN AAN TE PASSEN.

VOOR INTERNET EXPLORER 7.0:

 • KIES ‘EXTRA’ EN DAN ‘INTERNETOPTIES’;
 • KLIK OP HET TABBLAD ‘PRIVACY’;
 • BEWEEG DE SCHUIFBALK OM UW VOORKEURSINSTELLINGEN TE KIEZEN;
 • DE STANDAARDINSTELLING IS MEDIUM EN MET HET MENU KUNT U HET NIVEAU VAN DE FILTER SELECTEREN OP BASIS VAN (A) DE BRON VAN DE COOKIE EN (B) OF DE BRON EEN PRIVACYBELEID HEEFT.
 • VOOR GESPECIALISEERDERE COOKIE-INSTELLINGEN KLIKT U OP ‘GEAVANCEERD’.

VOOR FIREFOX 3.0:

 • KLIK OP ‘EXTRA’ EN DAARNA OP ‘OPTIES’ (OF BEWERKEN/VOORKEUREN OP LINUX);
 • SELECTEER ‘PRIVACY’;
 • SELECTEER ‘COOKIES’;
 • KIES UW VOORKEURSINSTELLINGEN (U KUNT CONFIGUREREN WELKE SITES COOKIES MOGEN INSTELLEN, HOELANG ZE TE BEWAREN, EN OM UW BESTAANDE COOKIES TE BEKIJKEN EN BEHEREN).

VOOR NETSCAPE NAVIGATOR 6 EN NETSCAPE NAVIGATOR 7:

 • KIES ‘VOORKEUREN’ UIT HET MENU ‘BEWERKEN’;
 • KIES ‘PRIVACY EN BEVEILIGING’ EN SELECTEER DAARNA ‘COOKIES’;
 • KIES UW VOORKEURSINSTELLINGEN.

LET OP: HET GEBRUIK VAN COOKIES DOOR DERDE PARTIJEN CONTROLEREN WE NIET

10. LOCATIE EN OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Details weergeven Sluiten

WIJ BEWAREN UW PERSOONSGEGEVENS IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (‘EER’) WAAR DE WEBSITESERVERS STAAN. HET IS ECHTER MOGELIJK DAT WE UW PERSOONSGEGEVENS MOETEN VERSTREKKEN AAN EEN BESTEMMING BUITEN DE ‘EER’ EN DAAR MOETEN BEWAREN. HET IS OOK MOGELIJK DAT UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT DOOR MENSEN BUITEN DE ‘EER’ DIE VOOR ONS OF VOOR EEN VAN ONZE LEVERANCIERS WERKEN. DEZE MENSEN KUNNEN BETROKKEN ZIJN BIJ, ONDER ANDERE, HET UITVOEREN VAN UW BESTELLING, HET VERWERKEN VAN UW BETALINGSGEGEVENS EN HET VERSTREKKEN VAN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN. DOOR ONS UW PERSOONSGEGEVENS TE VERSTREKKEN, GAAT U AKKOORD MET HET OVERDRAGEN, BEWAREN OF VERWERKEN ERVAN. WE ZULLEN ALLE STAPPEN ONDERNEMEN DIE REDELIJKERWIJS NOODZAKELIJK ZIJN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT UW PERSOONSGEGEVENS VEILIG EN IN OVEREENSTEMMING MET DIT PRIVACYBELEID VERWERKT ZULLEN WORDEN.

11. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Details weergeven Sluiten

WE KUNNEN LINKS NAAR DERDE WEBSITES AANBIEDEN. WE ZIJN ECHTER NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD OF HET BELEID MET BETREKKING TOT DE VERZAMELING VAN INFORMATIE VAN DERDE WEBSITES. ALS U EEN DERDE WEBSITE BEZOEKT, RADEN WIJ U AAN OM HUN PRIVACYBELEID EN ANDERE SOORTEN BELEID TE LEZEN. WE AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR DEZE SOORTEN BELEID. BEKIJK ZE EERST VOORDAT U PERSOONSGEGEVENS VERSTREKT AAN DERDE WEBSITES.

12. GEGEVENSBEWARING

Details weergeven Sluiten

WIJ ZULLEN UW INFORMATIE NIET LANGER BEWAREN DAN NODIG VOOR ONZE ZAKELIJKE DOELEINDEN OF WETTELIJK VEREIST. SOMMIGE INFORMATIE KUNNEN WE ECHTER NOG BEWAREN NADAT U UW ACCOUNT BIJ ONS HEEFT AFGESLOTEN. DAT DOEN WE ALS HET BIJVOORBEELD NODIG IS OM AAN ONZE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN TE VOLDOEN, ZOALS HET BEWAREN VAN INFORMATIE VOOR BELASTING- EN BOEKHOUDDOELEINDEN.

13. WIJZIGINGEN AAN ONS PRIVACYBELEID

Details weergeven Sluiten

WE BEHOUDEN HET RECHT VOOR OM WIJZIGINGEN AAN DEZE WEBSITE EN AAN DE VOORWAARDEN VAN DIT PRIVACYBELEID AAN TE BRENGEN DOOR EEN KENNISGEVING VAN DERGELIJKE WIJZIGINGEN TE PLAATSEN OP DE HOMEPAGE VAN DE WEBSITE. U BENT GEBONDEN DOOR DERGELIJKE HERZIENINGEN ZODRA U HEEFT INGESTEMD MET DERGELIJKE WIJZIGINGEN OF, WAAR TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZODRA EEN DERGELIJKE KENNISGEVING OP DE HOMEPAGE VAN DE WEBSITE WERD GEPLAATST EN U DE WEBSITE VERDER BLIJFT GEBRUIKEN. ALS U DERGELIJKE WIJZIGINGEN NIET GOEDKEURT, MOET U STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN ONS DAARVAN SCHRIFTELIJK OP DE HOOGTE STELLEN OP HET ONDERSTAANDE E-MAILADRES. U MOET REGELMATIG DEZE PAGINA BEZOEKEN OM DE HUIDIGE VOORWAARDEN VAN DIT PRIVACYBELEID TE BEKIJKEN.

14. CONTACT

Details weergeven Sluiten

DEZE WEBSITE WORDT BEHEERD DOOR LACOSTE E-COMMERCE. ALS U VRAGEN HEEFT OVER ONS PRIVACYBELEID OF OVER HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN, NEEM DAN CONTACT OP MET ONZE GEGEVENSBESCHERMINGSCOÖRDINATOR DOOR EEN E-MAIL TE STUREN NAAR KLANTENSERVICE@LACOSTE.COM OF PER POST TER ATTENTIE VAN LACOSTE E-COMMERCE, 23-25 RUE DE PROVENCE, 75009 PARIJS, FRANKRIJK.